top of page

Arbete på väg 2.1

UTBILDNING: Arbete På Väg 2.2 (nivå 3A)

Kort Beskrivning

Utbildning Arbete på Väg steg 2.2  ger de teoretiska kunskaperna, motsvarar även APV Nivå 3A och B

Mål

Kursen tar upp regler för

säkerhet vid vägarbetsplatser                    

är beställare, och hur reglerna 

skall tillämpas.

 

Målgrupp steg 2.2  

Personer som ansvarar

för trafikanordningar och

trafikdirigering på Trafikverkets

objekt.

Innehåll steg 2.2
  • Fördjupning i att leda trafikdirigering

  • Riskanalys-Arbetsberedning för trafikdirigering

  • Skisser för olika arbetsplatser för trafikdirigering

  • Fördjupning i etablering och av etablering av trafikdirigering

  • Kontrollfrågor/Kunskapstest

  • Info/förberedelse inför certifiering

 

Intyg

Efter avklarad utbildning och                                                        

godkända test, utfärdas ett intyg                                                 

på kompetens enl. Nivå 3A och 3B,

samt ett intyg till arbetsgivare på de teoretiska delarna i steg 2.2 enligt vårt innehåll

(Obs! på objekt med krav på kompetens enl. 2.2 krävs även cetifieringsprov

på Trafikverkets förarprovskontor)

       

Förkunskap

Behöver uppfylla kompetenskrav i steg 1.1 och 1.2

Kurslängd

Min16 tim

bottom of page