top of page
Vägarbete
Arbete på väg 1.1-1.3

Arbete på Väg Steg 1.3 Grundkompetens är ett krav för att få utföra vägarbete  eller liknande arbeten (inkl. APV Nivå 1.1 & 1.2) praktiska övningar. Utbildningen följer SS-ISO 23853 och AFS 2006:6.

8h

Hos dig som kund

Certifikat 

Företagsanpassad, Öppen utbildning

Utbildningen

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens:​

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.

 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.

 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.

 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är leverantör eller entreprenör, även dig arbetar på vägar med;  beläggning, service och underhåll. Arbetar du inom service i eller på en anläggning och framför ditt eget fordon är utbildningen rätt för dig. Andra möjliga arbetsområden är tillexempel:

 • Utför arbeten i Bas kontrakt

 • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.

 • Vakt som även utför lotsning.

 • De flesta planerings-, projekterings- och vägarbeten innebär att projektörer och de som utför väghållningsarbete måste beträda vägbanan och innerslänt (vägslänt).

 

Mål

Målet med utbildningen är att du ska ha kunskap och kunna tillämpa denna, så att du kan utföra ditt arbete säkert och förebygga olyckor. Genom utbildningen kommer du att få kunskap i att utföra arbete på väg på ett säkert sätt och du kommer ha kunskap i lagar och föreskrifter. 

Plats

Vi utbildar ute på plats hos dig som kund.

Innehåll
 • Väglagen, Vägförordningen.

 • Trafikförordninge.

 • Arbetsmiljölagen (AML) och dess föreskrifter AFS 1999:3, AFS 2001:1 AFS 2006:6 mfl.

 • Riskanalys.

 • Roller.

 • Trafikverkets regelverk.

 • Personlig skyddsutrustning.

 • Definitioner zonindelningar på arbetsplats.

 • Trafikantens beteende.

 • Arbetsmiljöplanering.

 • TMA Skydd.

 • Utmärkning av arbetsfordon.

 • Etablering/avetablering.

 • Varningsmärken.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens längd

Lärarledd om 8 timmar.

Certifikat

Ja.

Se vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page