Lunch 12:00 - 12:30 - Matsal Knottebo

Em Kaffe 14:30 - Skyllbergs

Säkerhetsanvisningar 

Nätstationer

För högspänning och lågspänning som inte uppfyller IP20

 får endast okulär kontroll utanför kapsling utföras.

Lågspänningsställverk i nätstationer som uppfyller kapslingsklass IP20 kan kabelmärkning m.m. kontrolleras.

Kabelskåp

Kabelskåp av gjutjärn får inte öppnas.

För kabelskåp som inte uppfyller IP20 "blanka skenor" får endast okulär kontroll utanför kapsling utföras.

Kabelskåp som uppfyller IP20 kan kabelmärkning m.m. kontrolleras.

Jordtag

Endast okulär kontroll

Akuta anmärkningar 

Vid akuta anmärkningar som innebär personfara kontaktas:

"Eldriftledare Skyllberg"

Ove Nilsson 072-7172450 

Mats-Erik 070-530 25 02                  Björn 073-837 18 29