top of page

Besiktningsutbildningar

Besiktning av hög kvalitet är en viktig del av infrastrukturens underhåll och säkerhet. Vi strävar efter att utöka antalet duktiga besiktningsmän till branschen och erbjuder därför ett flertal kundanpassade utbildningar. 

  • Facebook
  • LinkedIn
Kvalitetkontroll kat i mob (3).jpg

Besiktningsman

Kategori 1

Besiktning inom kategori 1 är en viktig del av säkerställa kvalitet på utfört mätarbyte kat 1. Utbildningen fokuserar på inspektera, identifiera och bedöma brister, risker och åtgärdsförslag samt hur dessa dokumenteras.

Kvalitetkontroll kat i mob (3).jpg

Besiktningsman

Kategori 2

Besiktning inom kategori 2 är en viktig del i att säkerställa kvalitet på utfört arbete kat 2 anläggningar. Utbildningen Besiktning kategori 2 ger dig fokuserar på inspektera, identifiera och bedöma brister, risker och åtgärdsförslag med tillhörande dokumentation.

Image by Andrew Dawes

EBR Besiktningsman Helikopter

Vår utbildning är granskad och godkänd av EBR /Energiföretagen Sverige!

20230711_102050.jpg

Besiktningsman

Distributionsnät

Besiktning inom distributionsnät är en viktig del av infrastrukturens underhåll och säkerhet. Utbildningen är framtagen för att generera trygga och duktiga besiktningsmän till branschen inom distributionsområdet.

Se vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu

Se alla utbildningar

bottom of page