top of page

Brandfarliga Arbeten

Kort Beskrivning

• Lagstiftning och försäkringskrav
• Brandteori
• Förebyggande brandkunskap
• Riskhantering
• Organisation
• Säkerhetsregler
• Praktisk släckövning
• Övningsuppgifter/Grupparbeten
• Certifieringstest

Kursbeskrivning

Tidsåtgång: 6,5-8 timmar (heldag). Antal deltagare per kurstillfälle: åtta personer eller fler, max tjugo personer vid egen kurs.
Kursen kan genomföras som en öppen utbildning eller som en företagsunik utbildning. Vi utbildar i egna lokaler men kan även erbjuda utbildning på plats hos dig som kund

Kursen innehåller både teoretiska delar samt praktiska moment och följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté.

Kursmål

Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för
att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under
och efter brandfarliga arbeten. Efter genomförd
utbildning ska deltagaren kunna:
• vidta förebyggande åtgärder så att risken för
brand eller annan skada minimeras.
• ansvara för, bevaka och utföra brandfarliga
arbeten

Målgrupp för kursen

Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör
och som utför brandfarliga arbeten kan gå denna
utbildning. Utbildningen vänder sig också till
arbetsledare och företagsledare som är beställare
eller tillståndsgivare av brandfarliga arbeten.

Målgrupp för kursen

Kurslängd & Certifiering

Ca 8 Timmar

Certifiering via Brandfarliga Arbeten

Förkunskap

Inga förkunskaper krävs

bottom of page