top of page
Image by Casey Horner
EBR Besiktningsman helikopter

Vår utbildning är granskad och godkänd av EBR /Energiföretagen Sverige! Detta är en specialiserad yrkeskategori som involverar inspektioner och besiktningar av elkraftsanläggningar från helikopterplattform.

4 dagar

Hos dig som kund

Certifikat Wattityd, Energiföretagen Sverige

Företagsanpassad

EBR Besiktningsman helikopter

EBR har höga krav på sina lärare och instruktörer och vi har noga valt våra utbildare med omsorg. Vi ställer krav på att piloten innehar minst 5000 timmars flygning vid kraftledning. För att hålla högsta kvalitet har vi noga handplockat den kompetens vi behöver, bl. a från Storm Heliworks och Svensk Linjebesiktning.

Dessutom flyger alltid en extra observatör med lång branscherfarenhet med.

Utbildningen

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Utbildningen genomförs under vår samt höst.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig med stor branscherfarenhet och vill anta en ny roll som besiktningman med helikopter. Branscherfarenheten är är ett krav på hos dig som vill gå utbildning och en förutsättning för att du ska kunna ta till dig utbildningen och lyckas i din kommande yrkesroll.​

Mål

Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper och kunna tillämpa dessa för att tillämpa besiktning från helokopter på ett säkert och korrekt sätt.

Plats

Utbildningen förlagd i Sjöbo, Skåne med god kommunikation till både Sturup och Sjöbo. Vi kan ombesörja hämning och lämning på Sturup flygplats.

Innehåll

​Dag 1

 • Intro.

 • Flygsäkerhet.

 • Provflygning (om du inte gjort detta innan).

 • Besiktingsteknik teori.

 • Skyltning.

 • Flygpass besiktning.

Dag 2

 • Kartläsning.

 • Skyltning.

 • Väder.

 • Flygsäkerhet.

 • Flygpass besiktning.

 • Varvas med teori under flygningen.

 • Planering färdplan.

Dag 3

 • Genomgång av färdplan.

 • Flygpass besiktning.

 • Varvas med teori vid ej flygning.

Dag 4

 • Planering inför flygpass

 • Flygpass

 • Skriftligt prov

N​otera att upplägget kan kommas att ändras beroende på externa förutsättningar, framför allt väderlek. Utbildningen kan i vissa fall behöva modifieras kan även kommas att ställas in om vädret inte tillåter flygning.

Förkunskaper

Branscherfarenhet är ett krav.

Utbildningens längd

Lärarledd om 4 dagar.

Certifikat

Ja.

ebr logga.png
Energiföretagen Sverige logga.png
Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page