top of page

EBR Diplomerad Mätarmontör

Det är med stor glädje vi presenterar utbildning EBR Diplomerad Mätarmontör!

Under 2020-2025 ska alla elmätare kat 1 i landet bytas. För att marknaden skall få hög kvalité har EBR valt att rekommendera utbildning till alla som ska utföra mätarbyten.

EBR har höga krav på sina lärare och instruktörer och vi har valt dessa med omsorg. De har även tillsammans med branschen och elsäkerhetsverket kommit överens om en lämplig nivå på mätarmontörens kunskapsnivå.

 

Våra lärare är godkända av Energiföretagen Sverige och EBR i enlighet med de krav som ställs.

Utbildningen utförs på 3 dagar med både teori och praktiska moment. .

Vårt mål är att erbjuda utbildning lokalt med vår mobila övningsanläggning hos kund men även i Sjöbo (Skåne).

Tanken med mätarmontör är att jobba elsäkert samt få en hög kvalité på mätarmontaget.

Kursen mätarmontör inleds med en validering av elkunskaper. Utifrån det anpassar vi utbildningen om kunskapsnivån uppfylls. Under utbildningen av mätarmontörer genomförs såväl teoretiskt samt praktiskt prov.

På vår mobila utbildningsanläggning utförs de vanligaste felen som mätarmontören kan stöta på i sin vardag.

bottom of page