ESA 21 Instruerad

ESA instruerad inriktar sig till personal som enbart ska tillträda en anläggning.

Exempelvis är en väktare, besprutning av ogräs eller inspektera brandsläckare. Vi anpassar alltid ESA instruerad  till just ert  arbete.

Vi anpassa ESA utbildningen efter just ert arbete och era förutsättningar.

Innehåll:

Elfara

Ansvar och organisation

Riskhantering

Överenskommelse om tillträde

Arbete

1/2