top of page

ESA 21 Instruerad

ESA 21 Instruerad står för Elsäkerhetsanvisningar

och är en del av EBR.

ESA21 instruerad inriktar sig till personal som enbart ska tillträda en anläggning.

Exempelvis är en väktare, grävmaskinister, anläggare, besprutning av ogräs eller inspektera brandsläckare. Vi anpassar alltid ESA 21 instruerad  till just ert  arbete.

Vi anpassa ESA 21 utbildningen efter just ert arbete och era förutsättningar.

Innehåll:

Elfara

Ansvar och organisation

Riskhantering

Överenskommelse om tillträde

Arbete

bottom of page