top of page

ESA 19 Fackkunnig

ESA står för Elsäkerhetsanvisningar och är en del av EBR.

I kursen ESA19 fackkunnig är fokus på beteende i arbetet kopplat till ESA19. 

Vi arbetar med utbildningsmodellen GROW.   

GROW modellen innebär att vi anpassar utbildningen efter era förutsättningar.

ESA 19 fackkunnig kan vi erbjuda både repetition och grund.

En repetition av ESA19 är för personer som tidigare gått ESA19. Har personen aldrig tidigare gått ESA så är det en ESA19 grund samt att personen har erforderliga elektriska kunskaper.

Tidsåtgång för ESA19 fackkunnig repetition är 8 timmar

Tidsåtgång för ESA 19 fackkunnig grund är minst 12 timmar

Detta finns beskrivet i "krav09:20 ESA"

 

 

Innehåll:

·        Genomgång av ESA19

·        Elfaran

·        Olycksfallscenarion

·        Bakgrund ESA

·        Ansvar

·        Organisation

·        Säker kommunikation

·        Skötselåtgärder

·        Arbete

·        Arbete utan, nära och med Spänning

·        Parallella ledningar

·        Slutprov

bottom of page