top of page

ESA i praktiken

I kursen ESA i praktiken fokuserar vi på både teori samt praktiska moment. Detta ersätter ESA19 repetition.

Vi arbetar med utbildningsmodellen GROW.   

GROW modellen innebär att vi anpassar utbildningen efter era förutsättningar.

Vi kan utföra detta på plats hos kund inom området lågspänning eller i Alstermo där vi då erbjuder både hög och lågspänning.

 

ESA i praktiken tillämpar vi organisationen praktiskt för att få en ökad förståelse. Vi lägger fokus på driftorder hantering och terminologi, riskhantering, arbetsmoment praktiskt i anläggningar.

·        Genomgång av ESA19

·        Elfaran

·        Olycksfallscenarion

·        Bakgrund ESA

·        Ansvar

·        Organisation

·        Säker kommunikation

·        Skötselåtgärder

·        Arbete

·        Arbete utan, nära och med Spänning

·        Parallella ledningar

·        Slutprov

Utbildningens längd 12 timmar

bottom of page