Vanliga frågor

Vem måste gå EBR Kabelförläggning?

Svar: Alla som ska hantera kabel, tex anläggare, maskinförare, lastbilschaufförer, fibergrävare, VA  mm.

 

Måste man gå EBR Kabelförläggning?

Svar: EBR Kabelförläggning är ett branschkrav precis som ESA. Däremot måste man uppfylla kompetenskravet enligt den nya elsäkerhetslagen. Genom att gå EBR Kabelförläggning så uppfyller ni det.

 

Måste jag ha ESA14 när jag går EBR Kabelförläggning?

Svar: Nej, men detta brukar följa varandra. Ska du schakta eller befinna dig intill en elanläggning ställer ofta beställaren/innehavaren krav på ESA14. Vi brukar erbjuda ESA14 och EBR Kabelförläggning tillsammans. Detta är då 2 dagars utbildning.

 

Kan jag gå någon annan utbildning i stället, t.ex. KJ41?

Svar: Både jag och nej, men du uppfyller inte kraven i EBR Kabelförläggning. Denna utbildning är kvalitetssäkrad för energibranschen och ägs av Energiföretagen Sverige AB.

Dessutom kan beställaren säga nej om du gått en annan utbildning.

 

 

Jag har gått BB3, då behöver jag inte gå EBR Kabelförläggning?

Svar: Först och främst finns inte BB3  längre. På EBR Kabelförläggning är repetitionskravet vart 5:e år. Har du gått BB3 för t.ex. 7 år sedan måste du gå EBR Kabelförläggning för att komma in i 5 års intervallet. Gick du för 3 år sedan så är det 2 år kvar till nästa repetitionsutbildning.

 

Måste jag repetera EBR Kabelförläggning?

Svar: ja, vart 5:e år.

 

Vem får köra utbildning?

Svar: Det finns idag krav på att lärare samt utbildningssamordnare är godkända av Energiföretagen Sverige. Är du osäker på om läraren är godkänd så kontakta Energiföretagen Sverige.

 

Jag har gått EBR Kabelförläggning och tappat mitt intyg.

Svar: När du genomgått utbildningen med godkänt resultat registreras detta hos Energiföretagen Sverige, det är även dem som utfärdar intyget. Har du tappat bort ditt intyg så kontakta Energiföretagen Sverige, för att få ett nytt utfärdat. Detta sker mot en avgift.

 

Vad får jag göra efter jag gått EBR Kabelförläggning?

Svar: Efter godkänd utbildning får du förlägga kabel, sätta -stationer -stolpar -kabelskåp, anlägga jordtag mm.

Det finns ett undantag i elsäkerhetslagen. Förlägger man koncessionspliktig kabel, alltså kabel åt en nätägare så behöver du inte tillgång till en auktoriserad installatör för regelefterlevnad. Däremot måste du ha erforderlig och dokumenterad kunskap och företaget vara registrerad som installationsföretag hos Elsäkerhetsverket.

 

Vi förlägger bara gatljuskabel åt kommunen, behöver vi gå EBR Kabelförläggning?

Svar: Om ni går utbildningen uppfyller ni kompetens kravet, däremot måste ni dessutom ha en installatörer knuten till företaget för regelefterlevnad. Dessutom kan det ju tänkas att du schaktar vid koncessionspliktig kabel.