top of page

Säkrare lyft ISO 23853

Allmänt

Säkrare lyft är en ny utbildning som även innehåller praktik. Den praktiska delen genomförs med minikran och olika lyftobjekt. Kursen följer SS-ISO 23853 och AFS 2006:6 (se ytterligare information under lagtext nedan). Syftet med kursen är att undvika olyckor och tillbud relaterade till lyftoperationer. Målet med kursen är att ge dig som deltagare kunskap i att utföra lyftoperationer på ett säkert och betryggande sätt.

 

För dig som

Kursen vänder sig till alla personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare. Praktiska övningar med minikran.

 

Förkunskaper

Deltagaren måste ha god förståelse för det svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.

 

Kurs Innehåll

  • Lagar, regler och föreskrifter

  • Krankunskap

  • Riskhantering

  • Materialhantering

  • Lyftredskap

  • Hur man signalerar

  • Lastkoppling och vikten av rätt utförande, redskap och vinklar

  • Planering

  • Belastningstabeller

  • Praktiska övningar

Kurstid: 8 timmar teori samt praktik

bottom of page