top of page

Företagsanpassade AMS-utbildningar inom högspänning – Simon Sellén berättar om framgångskonceptet!


Simon Sellén, CEO SSÉ Consulting Sweden

Simon Sellén är entreprenören och visionären med stor sakkunskap inom elsäkerhet, som inte räds att tänka utanför boxen. Inte nog med att Simon var först ut att erbjuda branschen anpassade AMS-utbildningar inom högspänning. Nu tar hans verksamhet ytterligare ett steg framåt och utvecklar utbildningskonceptet inom AMS till en ny nivå!-Jag tyckte att det inte borde krävas flera block för att bli specialist på det man verkligen behöver.

Simon, berätta lite om varför vi började ta fram och erbjuda företagsanpassade AMS-utbildningar inom högspänning?

- Tidigare fanns endast blockanpassade AMS-utbildningar, och jag tyckte att det inte borde krävas flera block för att bli specialist på det man verkligen behöver. Vi ville erbjuda utbildningar som är anpassade för de specifika arbetsuppgifter som teknikern kommer att utföra.


-Vi inleder en dialog med kunden, genom intervjun får vi reda på vad kunden behöver. Utifrån det anpassar vi utbildningen efter de specifika arbetsuppgifterna.


I vilken grad kan vi anpassa våra AMS-utbildningar?

- Vi kan anpassa utbildningen för arbetsmoment upp till 52 kV, beroende på kundens behov och den utrustning de har tillgänglig. Vi äger inte all utrustning själva, så det är viktigt att kunden har investerat eller är villig att investera i den utrustning som kommer att användas i utbildningen och framöver i deras arbete.


- Vi hjälper kunden med att välja utrustning, presenterar olika leverantörer och säkerställer att de kan öva med den egna utrustningen under utbildningen. På så sätt blir det samma utrustning som de kommer att använda i fält.


Inom vilka områden kan vi utbilda?

- Våra utbildningar täcker områden som städning av nätsstationer, förbislackning av stationer, stolpbyten, najning, frånslackning från olika delar inom nätet, samt service av frånskiljare och liknande.

- Vi undersöker nu även möjligheten att bygga en förbislackningsvagn med hjälp av vårt befintliga ställverk. Det är mycket som vi vill utveckla för att branschen ska få möjlighet till rätt och relevant utbildning.


Finns det någon nyhet i verksamheten som du vill berätta om just nu? Något som är kopplat till AMS-utbildningar?

- Vi har ett spännande projekt på gång som vi kommer att lansera i Q1 2024. Syftet är att vi ska förändra utbildningarna för branschen och göra till det bättre. Det kommer omfatta flera utbildningar och vi har redan idag flera sponsorer som vill vara med. Men som sagt, vi kommer att berätta mer om det vid lanseringen.


-Men det jag kan säga om vårt utvecklingsarbete inom AMS-utbildningar, är att vi har ett pågående initiativ. Vi kommer inom kort att kunna erbjuda AMS-utbildningar inom högspänning i en trygg och kontrollerad miljö. Där vi får möjlighet att spänningssätta anläggningarna och skapa en realistisk inlärningsmiljö, vilket jag tror är precis vad branschen saknar i dag.


Vi levererar relevant kunskap och inriktning för de specifika arbetsmoment och arbeten de utför, och det är ett mycket uppskattat koncept.


Varför ska kunden välja SSÉ Consulting?

-När kunden väljer oss får de exakt det de behöver. Vi levererar relevant kunskap och inriktning för de specifika arbetsmoment och arbeten de utför, och det är ett mycket uppskattat koncept.


-Vi strävar också efter att hjälpa kunden med helheten. Genom att lyssna in kunden kan vi förstå deras organisation och vi kan hjälpa dem vidare med bland annat egenkontrollprogram, implementering av ESA och mer.

Vilka erfarenheter har SSÉ Consulting inom AMS?

-Vi har en bred kunskap inom AMS. Flera av våra medarbetare arbetar dagligen med lågspännings-AMS. Gällande högspännings-AMS har en av våra medarbetare dels suttit med i AMS-kommittén för Energiföretagen Sverige och arbetat med framtagning av gällande publikation och dels varit ansvarig för AMS-verksamheten hos en större entreprenör. Flera av våra medarbetare har dessutom erfarenhet av att arbeta med AMS inom högspänning. Vi har utbildat i AMS lågspänning sedan 2012 och inom högspänning sedan 1 juni i år.コメント


bottom of page