top of page

Varför anordnar vi Lärarträff för ESA-lärare?

Uppdaterat: 14 aug. 2023

Jo det gör vi för att; tillsammans är vi bättre! Genom att utbyta erfarenheter, utmaningar, möjligheter, genom att lyfta varandras styrkor och svagheter och genom att lära av varandra, utvecklas vi. Genom Lärarträffar skapar vi ett forum att växa tillsammans!


Bild: Praktisk genomgång på spänningslösa anläggningar.

Lärarträff ESA-lärare

Denna vecka anordnade vi på årets andra Lärarträff och totalt var vi 18 engagerade ESA-lärare som under två dagar, har diskuterat och reflekterat över olika frågeställningar. Fokus har legat på riskhantering och hur vi på bästa sätt når ut med budskapet ESA.


Mål

Målet är att samverka, lyfta möjligheter och utmaningar för att nå fram med ESA-budskapet till våra utbildningsdeltagare och på så sätt höja kompetensen och skapa säkra arbetsplatser.


Bild: Praktisk genomgång på spänningslösa anläggningar.


Föreläsning om Elskador

Under första dagen föreläste Jenny Lancing om skador till följd av en strömgenomgång och vilka utmaningar som akutsjukvården står inför inom ämnet.Bild: Praktisk genomgång på spänningslösa anläggningar


Praktisk genomgång

Under dag två genomfördes en praktisk genomgång på spänningslösa anläggningar och hur vi bör tänka kring dessa.


Tack!

Det uppstår en härlig synergi när så många kompetenta människor träffas. Många bra idéer och tankar har lyfts! Stort tack till alla som medverkade!


"Bra initiativ"

Sagt av deltagare på träffenComments


bottom of page