top of page

Elinstallationsreglerna med Handbok 444: Hans rekommenderar vår utbildning!


Hans deltog i utbildningen Elinstallationsreglerna med Handbok 444, med Tony Hugosson och efter utbildningen passade vi på att ställa några frågor.


Utbildare Tony Hugosson och Hans Engström framför övningsstation
Utbildare Tony Hugosson och Hans Engström framför övningsstation


Vad tyckte du om utbildningen Elinstallationsreglerna med Handbok 444?


Jag har deltagit i många utbildningar inom regler och föreskrifter, och hittills är detta den bästa!

 

- Upplägget är mycket bra. Tony beskriver på ett utförligt sätt hur hela ramverket är uppbyggt med lagar, föreskrifter, förordningar och författningar. Dessa, i samverkan med 436 40 00, utgör grunden för hur systemet är tänkt att fungera och hur ramverket ser ut. Många saknar för närvarande denna förståelse, och den är central.

 

- Tony har en tydlig röd tråd och en förmåga att förklara sammanhanget på ett förträffligt sätt, något jag har saknat.


Det är långt mer än en djupdykning i 436 40 00, utan en väl utformad och bred utbildning som ger dig en förståelse för hur det är tänkt att navigera bland alla föreskrifter för att kunna tillämpa god elsäkerhetsteknisk praxis. Mycket givande!

Vad var det bästa med utbildningen?

 

- Utbildningen fokuserar på att du ska få en helhetsbild. Att känna till vika förändringar som träder ikraft är så klart viktigt, men helhetsbilden, stigfinnarna till vad regelverket vill att vi ska göra, och hur allt hänger ihop, däri ligger storheten.

 

Det finns många som kan elinstallationsreglerna utantill, men utan att förstå sammanhanget. Ställer man en konkret fråga är de helt vilse.

Varför ska andra välja vår utbildning?


- Att ha praktisk erfarenhet av hur verkligheten fungerar och kunna omvandla den till teoretisk form är avgörande. Genom att se i föreskriften vad den vill att vi ska åstadkomma får man bättre förutsättningar och förståelse för vad föreskriften egentligen vill att vi ska göra. Tony besitter denna färdighet genom sin erfarenhet från den verkliga världen, vilket utgör en betydande styrka. Det genomsyrar också hela er verksamhet.

 

Ett sista ord?


-  Jag hoppas att ni når ut till fler för många skulle behöva denna just denna utbildning! 

Nästa öppna utbildningstillfälle i Elinstallationereglerna håller vi i Sjöbo den 12 september! Boka utbildningen redan i dag!
Vill du boka utbildningen för ditt företag? Kontakta oss gärna!


Comments


bottom of page