top of page

Tony är en av få i Sverige som har kompetens att besiktiga komplexa kategori 3-5 anläggningar!

Uppdaterat: 17 aug. 2023


I Sverige finns endast ett fåtal mättekniker som har kompetensen att göra högkvalitativa besiktningar på komplexa kategori 3-5 anläggningar. Tony Hugosson är en av dem! Denna vecka har Tony tillsammans med en kollega rest genom Sverige för att utföra stickprovsbesiktningar på produktionsanläggningar 10 000V-400 000V!

-Vi har ett uppdrag att utföra besiktningar på stora mätanläggningar och det är bland annat fördelningsstationer, vatten- och vindkraftsanläggningar, alltså produktionsanläggningar där elen tillverkas. Vi kontrollerar att anläggningen är utförd enligt gällande regler och krav som finns, dels från myndigheter, men även från de krav som innehavaren själv har.


-På de stora mätanläggningarna är det extra viktigt att ingenting är fel, för det handlar så enorma summor om det skulle finnas mätfel i anläggningen i och med att det är enorma energier som går igenom de punkterna.Kan du berätta lite om arbetet?

-Det kom en ny föreskrift; 2022:3 som ställer krav på innehavarna, ägarna av anläggningen, att de ska ha kännedom om bland annat alla elrisker. Det utförs återkommenade kontroller vart sjätte år för att säkerställa att anläggningen efterföljer de regler och krav som finns. Till följd av detta utför innehavaren stickprovsbesiktningar. Vårt uppdrag är att kontrollera och besiktiga så att arbeten utförda i anläggningen är korrekt utförda.

Vilken arbetsmetod används?

-När vi besiktigar så arbetar vi enligt AMS lågspänning (Arbete med spänning) för att kontrollera anläggningen. I och med att vi kontrollerar att anläggningen uppfyller tillverkarens anvisningar, så påverkar vi anläggningen, och det gör att vi blir tvungna att utföra ett elarbete. Då tillämpar vi AMS. I vissa fall utför vi även kontroller inne i högspänningsfacken och då använder vi oss av AMS högspänning.

Vad är det roligaste med denna typ av uppdrag?

-Det roligaste med arbetet är variationen. Vi vet inte vad vi kommer att upptäcka när vi kommer till en anläggning. Är dokumentationen bristfällig får vi till exempel lägga mycket tankeverksamhet på att förstå anläggningens uppbyggnad. Då får vi verkligen aktivera hjärnan, och det är riktigt roligt! Ibland hittar vi allvarliga fel och ibland mindre fel, men det är sällan vi inte hittar något.Berätta lite om din kompetens inom området

-Jag började som besiktningsman på 90-talet och halkade in på mätningar av en slump. -96 anställdes jag på Sydkraft Mätteknik och det var väl då jag började lära mig de stora komplexa anläggningarna. Fördelen på den tiden var att då byggde vi själva upp anläggningarna och fick automatiskt kunskap om dem. Den biten fattas i dag, för det är ju inte mätteknikerna som bygger anläggningarna idag, utan det är andra som gör det. Idag ställs det därför höga krav på att vi mättekniker måste bli duktigare på att hitta fel i anläggningarna när vi besiktigar och gör kontroll före idrifttagning. För min del har jag gått den långa vägen och lärt mig av äldre, erfarna mättekniker. För att bli en duktig mättekniker är det absolut viktigaste att du har ett enormt stort intresse och engagemang i det du gör, att du gillar att analysera och går till botten med saker, och att du inte tar saker för givet.


Vilka utmaningar finns det enlig dig?

Att få fram personer som kan utföra den här typen av besiktningar, eller överhuvudtaget kompetenser på den här typen av mättekniska arbeten. Mätning är väldigt, väldigt specialiserat och ett litet skrå i vår bransch. Utmaningen ligger i att få fram kompetenser som klarar av det här.

Totalt sett i branschen så finns det nog ett tiotal mätingenjörer som har tillräcklig kompetens för att kunna utföra besiktning på den här typen av anläggningar. Att få fram en duktig och självgående ingenjör inom mätsidan, tar ungefär mellan 8-10 år. Att det behövs mer kompetens, som tar lång tid att bygga upp, är en stor utmaning i hela branschen.
Vad är det bästa med att arbeta på SSÉ Consulting?

SSÉ har den fördelen att vi har en variation inom våra uppdrag. Dels utbildningsuppdrag inom elsäkerhet, så som kontroll före idrifttagning, AMS-utbildningar, ja utbildningar som är anpassade efter den bransch vi är i. Och de uppdragen varvas med att vi är ute i verkligheten och jobbar. Vi får återkoppling om det vi utbildar inom, i verkligheten. Vi på SSÉ har därmed verklighetsanknytning och det är vad som gör oss på SSÉ så starka!


Tack Tony!

Comments


bottom of page