top of page

EBR ESA Vattenvägar


Tillgänglig online

Lärarledd onlineutbildning

  • Startar 13 mars
  • Pris i information
  • Lärarledd onlineutbildning

Tillgängliga platser


Beskrivning av tjänsten

Vi erbjuder ESA Vattenvägar för dig som ska planera, arbeta i eller invid kraftstationer och kraftstationers vattenvägar Välkommen att repetera din kunskap som krävs för att arbeta säkert i eller invid kraftstationer och vattenmagasins vattenvägar samt i eller invid rörliga anläggningsdelar enlig EBR-ESA. Målgrupp Utbildningen är för dig som skall utföra eller leda arbeten i eller invid vattenvägar samt anläggningsdelar i vattenkraftanläggningar. Mål Du som genomfört utbildning med godkänt slutprov ska ha förmåga att omvandla den teoretiska kunskapen från innehållet i ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar till det praktiska dagliga arbetet. Ur innehållet: • Förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning. • Definitioner och termiologi. • ESA Vattenvägar. • Planering av arbete. • Riskhantering. • Säker kommunikation. • Arbeten och arbetsmetoder. • Entreprenörsarbete. • Övningsuppgifter. • Slutprov. Förkunskap Repetitionsutbildningen online är endast för dig som tidigare genomfört grundutbildningen. Datum: 13 Mars 2024 Kl :08:00-14.00 Plats: Online via TEAMS Länk skickas ut till angiven e-postadress, en vecka innan aktuellt datum. Pris: 4400kr per person plus 495 kr för registrering och certifikat via Wattityd, Energiföretagen Sverige Utbildare godkända av Energiföretagen Sverige. ------------------------------------------------------------------- Checklista för dig som skall genomföra webbutbildning 1. Du ska använda dator. (Du får använda surfplatta med förutsättning att de står på stabilt underlag). 2. Videokamera och mikrofon i dator eller separat. Om möjligt välj headset för då blir kvalitén på ljudet bättre. 3. Du ska sitta enskilt i ett ostört rum. Inte tillsammans med andra deltagare. 4. Trygg uppkoppling som klarar att du delar både ljud och bild under hela utbildningen 5. Säkerställ innan tillfället att du har rätt att använda TEAMS på din enhet. (Om du är osäker kontakta din arbetsgivare). Kontakta oss gärna om det finns frågor eller om ni vill boka via telefon. Tel: 0709-771155 E-post: info@ssec.se


Kommande sessioner


Kontaktuppgifter

0709771155

info@ssec.se

Verkmästaregatan 4, 275 39 Sjöbo, Sverige


bottom of page