top of page

Elinstallationsreglerna med handbok 444


NYHET!

  • Startar 11 sep.
  • Pris i information
  • Sjöbo

Tillgängliga platser


Beskrivning av tjänsten

Utgåva 4 av Elinstallationsreglerna träder i kraft i maj 2024. Välkommen att boka årets viktigaste utbildning som ger dig fördjupad kunskap och vägledning för att utföra arbete enligt gällande regelverk och standarder enligt SS 436 40 00, med stöd handbok 444! Målet med utbildningen är att du ska ha kännedom om de aktuella lagarna, föreskrifterna och standarderna som styr ditt arbete och kunna tillämpa dem praktiskt i din dagliga verksamhet samt vad God elsäkerhetsteknisk praxis innebär. Du kommer att få en fördjupad förståelse för innehållet i SS 436 40 00 och för skillnaderna i tillämpningen av olika regelverk, standarder och andra riktlinjer. Du kommer även att utveckla färdigheter i att navigera i den svenska standarden och förstå hur branschen tolkar den. Krav: Handbok 444 fysisk eller digital Utbildare: Tony Hugosson, Installatör för regelefterlevnad och senior specialist inom installation- och distrubutionsverksamhet. Datum: 11/9 2024 kl. 08:00-16:00 Plats: SSÉ Consulting Sweden AB Verkmästaregatan 4 27539 Sjöbo Pris: 4900 SEK per person Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår samt en pärm med aktuella standarder och annat underlag som utbildningen behandlar. Denna ingår i utbildningen. Kontakta oss gärna om det finns frågor eller om ni vill boka Tel: 070-9771155 E-post: info@ssec.se


Kommande sessioner


Kontaktuppgifter

  • Sjöbo, Sweden

    0709771155

    info@ssec.se


bottom of page