top of page
DSC_0114.jpg
ESA i Praktiken / ESA-E1.2 ESA Elektriskt arbete repetition med praktik

Välkommen att repetera dina ESA kunskaper med praktiska moment! Utbildningen är en repetitionsutbildning för dig som tidigare har gått ESA Fackkunnig (grund) och vill ha em komplett utbildning med stort fokus på de praktiska utbildningsmomenten. 

12h

Hos dig som kund 

Certifikat Wattityd, Energiföretagen Sverige

Företagsanpassad, Öppen utbildning

Utbildningen

Syftar till att du som deltagaren ska få  en bättre förståelse för roller inom ESA samt riskhantering och arbetsuppgifter inom de olika rollerna. Utöver det får du som deltagare möjlighet att fysiskt utföra kopplingar och arbete med olika produkter i elnätet.​ Under utbildningen tillämpar vi din organisationen praktiskt, för att få en ökad förståelse. Vi lägger fokus på driftorder hantering och terminologi, riskhantering, arbetsmoment praktiskt i anläggningar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ska repetera dina ESA-kunskaper. ESA i praktiken riktar sig till samtliga anställda inom ett företag inom energibranschen som arvetar på eller invid en starkströmsanläggning.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska få en ökad förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete, och på så sätt skapa en säker arbetsmiljö och med det förebygga elolyckor. Målet är att du ska kunna applicera kunskaperna på just ditt arbetsområde med dina arbetsuppgifter och känna dig trygg med att tillämpa kunskaperna genom e praktiska övningarna.

Metod

Vi arbetar efter Energiföretagens utbildningsmodell GROW vid utförande. GROW-modellen innebär att vi anpassar utbildningen efter dina förutsättningar. Utbildningen består av teori med stort fokus på praktiska övningsmoment.

Plats

Utbildningen genomförs på plats hos dig som kund inom området låg- och högspänning med vår mobila utrustning eller om så önskas i Eons övningsanläggning i Alstermo inom området låg- och högspänning.

Innehåll
 • Genomgång av ESA 19.

 • Säker kommunikation.

 • Icke elektriskt arbete.

 • Elfaran.

 • Olycksfallscenarion.

 • Bakgrund ESA.

 • Ansvar.

 • Organisation.

 • Säker kommunikation.

 • Skötselåtgärder.

 • Arbete.

 • Arbete utan, nära och med spänning.

 • Parallella ledningar.

 • Slutprov.

Förkunskaper

ESA Fackkunnig (Grund).

Utbildningens längd

Lärarledd om minst 12 timmar.

Utbildare

Godkända och certifierade av Energiföretagen Sverige. 

Certifikat

Certifikat genom Wattityd, Energiföretagen Sverige.

Repetition

Repeteras vart tredje år.

Se vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu

Tillbaka till ESA-utbildningar

Till alla utbildningar

ebr logga.png
Energiföretagen Sverige logga.png
Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page