top of page
DSC_0202.jpg

SSÉ Consulting Sweden

SSÉ Consulting Sweden AB är verksamma inom energisektorn och är specialiserade på att tillhandahålla kundanpassade tjänster för företag, organisationer och elnätsägare. Vår expertis sträcker sig från säkerhetsutbildningar, besiktning & kvalitetskontroller av komplexa anläggningar, mätteknisk felsökning, till byggnation och underhåll av elnätet. Vi tillser att branschen erbjuds utbildningar av hög standard inom exempelvis EBR-ESA, elinstallationsreglerna, Reservkraft, AMS och stationsteknik etc. Vi är av Energiföretagen Sverige godkända utbildningsanordnare och medverkar i flertalet EBR- kommittéer.

Lite historia..

2012

Företaget grundades

Företaget grundades 2012 av Simon Sellén, en erfaren och professionell aktör inom energibranschen. Innan företaget etablerades, hade han arbetat som lärare och instruktör åt Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät samt varit utbildningsansvarig på Åsbro Kursgård.  År 2015 omvandlades bolaget till en aktiebolagstruktur.

2018

Rekrytering till företaget

Under 2018 inleddes en noga genomförds rekryteringsprocess, och i dag har företaget åtta heltidsanställda, varav två medarbetare som arbetar med projektledning, administration, bokningar och marknadsföring. Dessutom har vi flertalet anställda på konsultbasis, samt oberoende EBR- ESA utbildare som är kopplade till oss som utbildningsanordnare för Energiföretagen Sverige.

Visionen för företaget är att, med vår expertis inom elsäkerhet och regelefterlevnad, bistå företag, organisationer och elbranschen i helhet med att uppnå de högsta säkerhetsstandarderna samtidigt som vi stärker kunskap och säkerhet. Det gör vi genom korrekt och relevant utbildning, utförande i fält, genom rådgivning och stöttning och genom att ha uppdaterad, adekvat kunskap hos våra medarbetare.

Jobba med oss

Har du kompetenser som du vill dela med dig till branschen genom utbildning på konsultbasis? Välkommen att höra av dig till oss!

Tack för din förfrågan!

bottom of page