top of page

Elskador
HLR - Första hjälpen - föreläsning

Det effektivaste sättet att minska risk för elolyckor är att arbeta förebyggande genom att ge dig själv och dina medarbetare rätt förutsättningar och utbildning och medvetenhet i elsäkerhet.  Dina medarbetare ska veta hur de arbetar säkert och efterföljer gällande lagar, standarder och rutiner för att skydda sig själv. Skulle en olycka inträffa är det viktigt att de har kunskap att agera rätt för att förhindra skador och rädda liv. Det får de genom rätt utbildning i HLR och första hjälpen med inriktning elskador.

  • Facebook
  • LinkedIn
Branschen ska ha den bästa utbildningen!

Elolyckor är farliga händelser och därför är det oerhört viktigt att alla är medvetna om och är utbildade i rätt handlingsrutiner vid elolyckor. Vårt mål är att branschen ska få den bästa kompetensen gällande just el- och även fallskador och hur du ska agera vid olycka. Därför erbjuder vi HLR och Hjärt- och lungräddning som fokuserar på vad som händer i kroppen när den utsätts för strömgenomgång och hur du med kunskap kan minska skador på kort och lång sikt.

Vi erbjuder fristående föreläsning till alla i elbranschen om skador kopplade till elektricitet som medvetandegör vad som händer i kroppen vid strömgenomgång eller ljusbågsolycka. Både i det akuta skeendet och på kort och lång sikt. Föreläsningen lyfter även vårdens utmaningar, varför du alltid ska uppsöka akutvård för provtagning och dokumentation.

Föreläsning

Se vilka utbildningar du kan boka som öppna utbildningar just nu.

Se alla utbildningar.

bottom of page