top of page

Vårt utbildningssortiment

Vårt mål är att ge våra kunder relevanta utbildningar med hög kvalitet som anpassas utifrån din verksamhet.  Vi kundanpassar vårt utbildningsutbud och kan även skräddarsy hela utbildningskoncept.

ESA

EBR Elsäkerhetsanvisningar (ESA) är framtagna av Energiföretagen Sverige och omfattar säker skötsel av och säkert arbete på eller invid elektriska anläggningar. Genom att tillämpa ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och branschens tolkning av SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar.

SSÉ Consulting Sweden AB

ESA i Praktiken/

ESA-E1.2 ESA Elektriskt arbete repetition med praktik

Utbildningen riktar sig till samtliga anställda inom ett företag inom energibranschen.

ESA E3 ESA Röjning i ledningsgata.jpg

ESA Röjning /

ESA-E3 ESA Röjning ledningsgata

Utbildning för dig som ska utföra röjningsarbete kring eller under kraftledningar.

Esa Instruerad.jpeg

ESA Instructed

Repetition

ESA instructed repetition targets personnel who will only do non electrical work where there is electrical hazards and must repeat ESA

Esa Instruerad.jpeg

ESA Instruerad/

ESA-E2 ESA Icke elektriskt arbete

För dig som enbart ska tillträda en anläggning.

ESA E3 ESA Röjning i ledningsgata.jpg

ESA Röjning rep/

ESA-E3 ESA Röjning ledningsgata rep

Repetitionesutbildning för dig som arbetar med röjningsarbete kring eller under kraftledningar.

AMS_edited.jpg

ESA Skilled

In the course ESA19 Skilled, we focus on behavior in work linked to ESA19. We work with the education model GROW.

Kvalitetskontroll kat 1 red (22)_edited.jpg

ESA 19 Fackkunnig/

ESA-E1 ESA Elektriskt arbete

För dig som ska arbeta eller leda arbeten på eller invid elektriska starkströmsanläggningar

Esa Instruerad.jpeg

ESA Instructed

ESA instructed targets personnel who will only do non electrical work where there is electrical hazards.

AMS_edited.jpg

ESA Skilled

Repetition

In the course ESA19 Skilled, we focus on behavior in work linked to ESA19. We work with the education model GROW.

Kvalitetskontroll kat 1 red (22)_edited.jpg

ESA 19 Fackkunnig

repetetion/

ESA-E1 ESA Elektriskt arbete repetetion

Repetetitionsutbildning för dig som ska arbeta eller leda arbeten på eller invid elektriska starkströmsanläggningar och har genomfört ESA Fackkunnig med godkända resultat.

Image by Max LaRochelle

ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar

Utbildning för dig som arbetar i kraftstationers och kraftstationers vattenvägar.

Elskador

HLR - Första hjälpen - Föreläsning

Vårt mål är att branschen ska få den bästa kompetensen gällande just el- och även fallskador och hur du ska agera vid olycka. Därför erbjuder vi HLR och Hjärt- och lungräddning som fokuserar på vad som händer i kroppen när den utsätts för strömgenomgång och hur du med kunskap kan minska skador på kort och lång sikt. 

AMS
Arbete med spänning

Välkommen att utbilda dig inom Arbete med spänning (AMS) hos oss. Vi erbjuder företagsanpassade AMS-utbildningar inom både låg- och högspänning. Våra utbildningar varvar teori och har ett stort fokus på praktiska övningar kundanpassas efter dina arbetsområden.

Nedtagning av nödställd & Fallskydd

Välkommen att utbilda dig inom Nedtagning av nödställd samt fallskydd hos oss! Du som arbetar på hög höjd i stolpe, mast eller stålkonstruktion ska ha kunskap och förmåga att ta ner dig själv eller annan person vid olycka. Fallskyddsutbildning är för dig som arbetar där det finns risk för fall, tex takarbete.

Besiktningsutbildningar

Besiktning av hög kvalitet är en viktig del av infrastrukturens underhåll och säkerhet. Vi på SSÈ Consulting strävar efter att utöka antalet duktiga besiktningsmän till branschen och erbjuder därför ett flertal kundanpassade utbildningar. 

Kvalitetkontroll kat i mob (3).jpg

Besiktningsman

Kategori 1

Besiktning inom kategori 1 är en viktig del av säkerställa kvalitet på utfört mätarbyte kat 1. Utbildningen fokuserar på inspektera, identifiera och bedöma brister, risker och åtgärdsförslag samt hur dessa dokumenteras.

Kvalitetkontroll kat i mob (3).jpg

Besiktningsman

Kategori 2

Besiktning inom kategori 2 är en viktig del i att säkerställa kvalitet på utfört arbete kat 2 anläggningar. Utbildningen Besiktning kategori 2 ger dig fokuserar på inspektera, identifiera och bedöma brister, risker och åtgärdsförslag med tillhörande dokumentation.

Image by Andrew Dawes

EBR Besiktningsman Helikopter

Vår utbildning är granskad och godkänd av EBR /Energiföretagen Sverige!

20230711_102050.jpg

Besiktningsman

Distributionsnät

Besiktning inom distributionsnät är en viktig del av infrastrukturens underhåll och säkerhet. Utbildningen är framtagen för att generera trygga och duktiga besiktningsmän till branschen inom distributionsområdet.

Övriga utbildningar

Kabelforlaggning i mark.red.jpeg

EBR Kabelförläggning

Utbildning för dig som ska förlägga eller ändra förläggning av kabel 0,4-145 kV. Utbildningen uppfyller Energiföretagen Sveriges kravdokument, krav 05:17

Reservkraft.jpg

Reservkraft

Företagsanpassad

Att investera i utbildning inom reservkraft är att säkra drift. Vi företagsanpassar efter ert behov och önskemål.

Vägarbete

Arbete på väg 2.2

Utbildning för dig som ansvarar för trafikanordningar och trafikdirigering på Trafikverkets objekt.

EBR Matarmontor .2.jpg

EBR Diplomerad Mätarmontör

Under 2020-2025 ska alla elmätare kat 1 i landet bytas. För att marknaden skall få hög kvalité har EBR valt att rekomm- endera utbildning till alla som ska utföra mätarbyten.

Image by Alex Ronsdorf

Säkra lyft

Utbildningen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän eller till de som ska använda t.ex travers, mobilkran, traktormonterad kran, tornkran, pelarlift, telfers. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna

Byggarbetsplats

Bas P/Bas U

Utbildningen för dig som ska vara BAS för mindre/medelstora och enklare bygg-anläggningsprojekt och fastighetsunderhåll

Kontroll före idrifttagning.jpeg

Kontroll före idrifttagning Eldistribution

Utbildningen Kontroll före idrifttagning har inriktning på eldistributionsnät och är framtagen tillsammans med branschen för att öka kunskapen om kontroll före idrifttagning.

krok.png

Säkra lyft SS-ISO 23853

Säkrare lyft ISO är en vidareutvecklad utbildning av utbildningen Säkra lyft som kompletterats med praktiska övningar. Den praktiska delen genomförs med minikran och olika lyftobjekt. Kursen följer SS-ISO 23853 och AFS 2006:6

Kontroll före idrifttagning.jpeg

Kontroll före idrifttagning

Elinstallation

NYHET! Kommer inom kort. Utbildningen Kontroll före idrifttagning har inriktning på installationsområdet och är framtagen tillsammans med branschen för att öka kunskapen om kontroll före idrifttagning.

Vägarbete

Arbete på väg 1.1-1.3

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten (inkl. APV Nivå 1.1 & 1.2) ​ Vi kan även erbjuda steg 2.1 ​ Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer

Webbutbildningar

Från den 16 oktober erbjuder vi, enligt Energiföretagen Sveriges rekommendationer, utvalda EBR- ESA som lärarledda webbutbildningar

Titta vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Efterkontroll

Övriga tjänster

Vi hjälper företag med kvalitetskontroller, rådgivning, installationer och byggnationer.

Kontroll före idrifttagning.jpeg

Till våra nyheter

Ta del av våra nyheter och blogginlägg.

20230620_101307_edited.jpg

Om oss

Ta del av vår verksamhet och om oss som arbetar på SSÈ.

bottom of page