top of page
DSC_0288.jpg
Installation & Byggnation

SSÉ Consulting Sweden AB har behörighet att utföra arbeten inom installation, distribution och transmissionsnät. Vi har en lång erfarenhet av byggnation och underhåll och erbjuder våra tjänster på entreprenad.

Se länken nedan för information från Elsäkerhetsverket om vår behörighet.

Till Elsäkerhetsverket

Lågspänning

Allmänna och offentliga utrymmen

Alla typer av elarbeten på anläggningar för överföring av el, i elnät som är koncessionspliktiga (högspänning).

 

Bostäder

Alla typer av elarbeten (förutom installation av solceller och laddstationer) i skolor, butiker, restauranger, föreningslokaler, kontor och andra kommersiella och offentliga lokaler.

Elnät

Alla typer av elarbeten på anläggningar som inte omfattas av Bandrift och Elnät, till exempel ledningsnät, ställverk, transformatorer, motorer och frekvensomriktare i industrimiljö.

Elproduktionsanläggningar

Följande elarbeten i anläggningar för överföring av el i koncessionspliktiga nät.

  • Förlägga jordkabel i mark, inklusive att sätta upp tillhörande kabelskåp, stolpar, jordtag och förlägga längsgående jordlina, men inte skarvning eller inkoppling.

  • Utföra lindragning och utdragning av hängkabel, men inte kompletterande fastsättning/uppspänning/najning.

Alla typer av elarbeten på anläggningar för överföring av el, i elnät som är koncessionspliktiga (högspänning).

 

Övriga anläggningar för användande av el
Installation av laddstation för elbil i alla typer av elanläggningar. Elinstallationsarbete på anläggningar inom vägbelysning, lantbruk och stall, industrier, utrymmen med förhöjd brand/explosionsrisk, medicinska utrymmen m.m. 

Högspänning

Elnät

Alla typer av elarbeten på anläggningar som inte omfattas av Bandrift och Elnät, till exempel ledningsnät, ställverk, transformatorer, motorer och frekvensomriktare i industrimiljö.

Övriga högspänningsanläggningar

Följande elarbeten i anläggningar för överföring av el i koncessionspliktiga nät.

  • Förlägga jordkabel i mark, inklusive att sätta upp tillhörande kabelskåp, stolpar, jordtag och förlägga längsgående jordlina, men inte skarvning eller inkoppling.

  • Utföra lindragning och utdragning av hängkabel, men inte kompletterande fastsättning/uppspänning/najning.

Kabelförläggning

Följande elarbeten i anläggningar för överföring av el i koncessionspliktiga nät.

  • Förlägga jordkabel i mark, inklusive att sätta upp tillhörande kabelskåp, stolpar, jordtag och förlägga längsgående jordlina, men inte skarvning eller inkoppling.

  • Utföra lindragning och utdragning av hängkabel, men inte kompletterande fastsättning/uppspänning/najning.

bottom of page