top of page
SSÉ Consultings
allmänna villkor och sekretesspolicy

Vår målsättning är att du ska kunna vara trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och i övrigt utifrån våra riktlinjer i verksamheten. 

När sker behandling av mina personuppgifter och hur länga lagras de?

För att kunna hantera dina förfrågningar, exempelvis boka utbildningar, skriva intyg och fakturera behöver vi behandla dina uppgifter. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten eller utbildningen, fakturera, med mera eller är skyldiga enligt lagstiftning att hantera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt register för tillhandahållande av kursintyg, certifikat etc även efter det att det aktuella kundförhållandet har upphört, till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

Exempel på när vi hanterar dina personuppgifter

 • Ingår i någon arbetsgrupp, nätverk eller medlemskap hos oss.

 • När du registrerar dig på vår webbplats.

 • När du registrerar dig i wattityd.

 • När du bokar en tjänst.

 • När du godkänt medverkande på på bildfotografiskt material.

 • När du har godkänt att vi nämner dig vid namn i vårt material.

 • När du anmälder dig till nyhetsbrev eller utskick.

 • När du söker intresse för ett samarbete eller tjänst hos oss.

 • När vi fakturerar dig.

 • När vi behandlar intyg.

 • När du söker kontakt med oss i övrigt exempelvis via telefon eller e-mail.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att  få information om vilka personuppgifter om dig som vi på SSÉ Consulting behandlar. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till oss på SSÉ Consulting via e-post, info@ssec.se. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller vill få den borttagen från till exempel utskickslistor, kan du också vända dig till oss enligt ovan och begära ändring.

Allmänna användarvillkor för webbplatsen

Materialet på denna hemsida tillhandahålls av SSÉ Consulting Sweden AB som en service till våra anställda, befintliga kunder och intressenter. Hemsidan innehåller länkar till exempelvis andra hemsidor för att ge god service och att våra besökare kan ta del av information från tredje part. Vi ansvarar inte för inte för informationen länkad till andra sidor.

Materialet som återfinns på hemsidan får endast användas enligt överenskommelse med oss.

Prenumentationsvillkor

Om du vill prenumenera på våra nyheter, inhämtar vi de uppgifter som vi behöver för att kunna genomföra ditt önskemål. Uppgifterna används endast för att kunna genomföra uppdraget.

Villkor för medlemmar och grupper

Vi på SSÉ Consulting Sweden AB erbjuder medlemskap och tillträde till grupper. Syftet  är att skapa olika community där medlemmar kan diskutera och utvecklas kring olika gemensamma frågeställningar. Som medlem i en grupp ansvarar du att hålla en god ton, inte sprida information eller medlemmars personuppgifter samt endast ladda ner material enligt överenskommelse på aktuell sida. När du söker medlemskap ansvarar du för att du följer de aktuella riktlinjerna för den aktuella gruppen.

För att bli medlem samt få åtkomst till någon av våra grupper behöver du skicka in en förfrågan till oss. Vi kommer efter det att behandla din förfrågan. Vi kommer att behandla dina personuppgifter i aktuellt syfte.

bottom of page