top of page

Nedtagning av nödställd
& Fallskydd

Du som arbetar på hög höjd i stolpe, mast eller stålkonstruktion ska ha kunskap och förmåga att ta ner dig själv eller annan person vid olycka. Fallskydd är för dig som arbetar där det finns risk för fall, tex takarbete samt du som har en chefsroll med arbetsmiljöansvar.

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page