top of page

Wattityd

Vi är från och med 1 oktober 2021 med i Wattityd. För dig som inte känner till Wattityd är detta nu ett krav att från 1 januari 2022 att alla som är utbildningsanordnare inom ESA/EBR är anslut till Wattityd.

Tanken med Wattityd är att stärka kunskap och undvika olyckor i branschen. Utifrån det ansluter vi utbildningsanordnare oss till Wattityd för att säkerställa Er som går utbildningen att ni får rätt och relevant kunskap och uppfyller de krav utifrån kravdokumenten som finns inom varje utbildningsområde.

Från och med 1 januari 2022 kommer vi att registrera alla deltagare via Wattityd och ni kommer att finnas sökbara via ett register online. Med detta kommer även certifikaten att levereras direkt av Wattityd efter avslutad utbildning.


Som ett steg i detta kommer vi framöver även avsluta utbildningarna med ett digitalt prov.

Det kommer medföra en registreringsavgift på 2 olika prisnivåer som tas ut per deltagare.

Pris enligt nedan:

995 sek, för dig som inte tidigare har tillgång till publikationer. I detta pris ingå de publikationer som är aktuella för utbildningen samt registrering och certifikat.

495 sek för dig som har tillgång till publikationer. I detta pris ingår registrering samt certifikat.


Tillgång till material kan vara EBR-e, inköpta publikationer sedan tidigare både digitalt eller i bokform.


Vi ser väldigt positivt till detta initiativ av branschen för att vi alla ska komma hem efter arbetsdagens slut!
 
bottom of page