top of page
Wattityd.jpg

Utbildninganordnare 

SSÉ är Godkända utbildningsamordnare av Energiföretagen Sverige och våra EBR och EBR-ESA utbildningar är knutna till Wattityd.

Alla våra lärare är gokända av Energiföretagen Sverige med lärarcertifikat-

Energiföretagen säkerställer att elsäkerhetsutbildning inom EBR (elnätsbranschens riktlinjer) och EBR-ESA (elsäkerhetsanvisningar) genomförs av seriösa aktörer, inom ramen för gällade krav riktlinjer.

 

Energiföretagen Sverige samarbetar med företag som är seriösa utbildningsanordnare för att förebygga olyckor genom rätt kunskap och rätt attityd. När du av Energiföretagen Sverige blivit godkänd och certifierad lärare EBR/ESA kan du ya dig till en utbilgasaorndnare för att sedan få bediva EBR/ESA utbildningar. 

Wattityd

Syftet med Wattityd är att stärka kunskap och undvika olyckor i energibranschen. Utifrån det ansluter vi utbildningsanordnare oss till Wattityd för att säkerställa att du som går utbildningen får rätt och relevant kunskap samt uppfyller de krav utifrån de kravdokument som finns inom varje respektive utbildningsområde.

 

Alla godkända  utbildningsanordnare inom ESA/EBR är anslutna till Wattityd.​​

En lärare inom Wattityd har kvalitetssäkrad kompetens att utbilda i de utbildningskoncept som ingår i Wattityd. När läraren är godkänd av Energiföretagen och uppfyller EBR:s krav på kunskap och erfarenhet samt är  knuten till minst en godkänd utbildningsanordnare är denne godkänd att utbilda inom Wattityd.


Vad innebär detta för mig som ska utbilda mig?


Detta innebär att vi kommer att registrera alla deltagare via Wattityd och ni kommer att finnas sökbara via ett register online. Med detta kommer även certifikaten att levereras direkt via Wattityd efter avslutad och godkänd utbildning. Som ett steg i detta kommer vi framöver även avsluta utbildningarna med ett digitalt prov.

Registreringsavgift på två olika prisnivåer som tas ut per deltagare.

Pris enligt nedan:995 SEK för dig som inte tidigare har tillgång till publikationer. I detta pris ingå de publikationer som är aktuella för utbildningen samt registrering och certifikat.

 

495 SEK för dig som har redan har tillgång till publikationer. I detta pris ingår registrering samt certifikat. Tillgång till material kan vara EBR-e, inköpta publikationer sedan tidigare både digitalt eller i bokform.

 

Vi ser väldigt positivt till detta initiativ av branschen för att vi alla ska komma hem efter arbetsdagens slut!

Läs mer om Wattityd på energiforetagen.se

Se registrerade utbildningsanordnare på energiföretagen.

ebr logga.png
Energiföretagen Sverige logga.png
20230620_101613.jpg

Till Utbildningssortiment

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar framtagna för branschen.

Kontroll före idrifttagning.jpeg

Till våra nyheter

Ta del av våra nyheter och blogginlägg

20230620_101307_edited.jpg

Om oss

Ta del om vår verksamhet och om oss som arbetar på SSÈ

bottom of page