top of page
 Bildenföreställer kontroll före idrifttagning
Kontroll före idrifttagning
Elinstallation

Denna utbildning är för dig som har kontrollansvar på elinstallationsföretag ger kunskap och färdigheter om kontroller före och i samband med idrifttagning. Kontroll ska utförs löpande under arbetets gång samt före idrifttagande av elinstallationer och säkerställer säkra elinstallationer. Utbildningen grundar sig på kraven enligt föreskrifterna och elinstallationsreglerna SS 4364000, del 6.

8h

Hos dig som kund

Certifikat 

Kontroll före idrifttagning, elinstallation

Under utbildningen får du kunskap och färdigheter om vad kontroll innebär, vem som ska utföra den, hur den kan utföras, och vilka kontroller som bör genomföras. Dessutom lär du dig dig hur du korrekt dokumenterar kontrollen.
Teoretisk undervisning varvas med praktiska övningar där de vanligaste förekommande avvikelserna simuleras.

Mobil utbildningsutrustning

På vår mobila utbildningsanläggning simuleras de vanligaste förekommande avikelser och fel.

Målgrupp

Du med ansvar att kontrollera en elinstallation helt eller delvis, under dess utförande samt efter färdigställande.

Mål

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap om de kontroller som ska utföras under montage, före idriftsättning, samt hur du genomför funktionsprov efter spänningssättning. Du kommer även att kunna tillämpa dessa kunskaper praktiskt. Dessutom kommer du att lära dig korrekt dokumentation.

Du får kunskap i gällande regelverk och svensk standards krav på kontroll före idrifttagning. 

Plats

Vi utbildar på plats ute hos dig som kund med vår mobila övningsanläggning.

Innehåll

 

  • Roller och ansvar.

  • Genomgång av berörda delar i starkströmsföreskrifterna och gällande standard.

  • Praktiska övningar i hur man på lämpligt sätt kontrollerar olika typer av anläggningar genom inspektion och provning.

  • Praktiska övningar med installationsinstrument.

  • Mätningar och provning på TN-C- och TN-S-system.

  • Kontinuitetsmätning, isolations- mätning ”meggning”, kontroll av jordfelsbrytare och kontroll av automatisk frånkoppling. 

  • Funktionprovning efter spänningssättning.

  • Dokumentation.

Förkunskaper

Erfarenhet av att arbeta med elinstallationer.

Utbildningens längd

8 timmar lärarledd tid.

Certifikat

Ja.

Titta vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page