top of page
 Bildenföreställer kontroll före idrifttagning

Certifikat 

Kontroll före idrifttagning
Elinstallation

Utbildningen kontroll före idrifttagning har inriktning på installationsområdet och är framtagen tillsammans med branschen för att öka kunskapen om kontroll före idrifttagning. Utbildningen kundanpassas efter just ditt behov och utifrån ditt egenkontrollprogram.

8h

Hos dig som kund

Företagsanpassad

Kontroll före idrifttagning, elinstallation

Utbildningen skräddarsys efter just ditt arbetsområde och omfattar både teori och praktiska övningar inom de områden dina kontroller utförs. Utbildningen lägger stort fokus på de praktiska momenten. Dessa ökar inlärningen och är en viktig del i vår utbildning och vi kommer tillsammans analysera resultaten.  Utbildningen sker ute på plats hos dig som kund och de praktiska övningarna genomförs med vår mobila utrustning.

Mobil utbildningsutrustning

På vår mobila utbildningsanläggning simuleras de förekommande 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom installationsområdet och vill öka dina kunskaper om kontroll före idrifttagning.

Mål

Utbildningen ger dig kunskap om hur du genomför en inspektion och provning samt hur du dokumenterar detta. Du får kunskap i gällande regelverk och svensk standards krav på kontroll före idrifttagning. 

Plats

Vi utbildar på plats ute hos dig som kund med vår mobila övningsanläggning.

Innehåll
  • Krav / Föreskrifter.

  • Ansvar.

  • Inspektion.

  • Kontroll.

  • Dokumentation.

  • Riskhantering.

  • Praktiska övningar utifrån ditt verksamhetsområde.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens längd

Utbildningen genomförs under 8 timmar lärarledd tid.

Certifikat

Ja.

Titta vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page