AMS Lågspänning

Ur kursinnehållet:

Föreskrifter
Arbete med spänning på anläggningar högst 1000 V
ESA19
Handverktyg, handskar och övrigt
Kapslingsklasser

Förkunskap:

Du bör ha yrkeskunskap och praktisk erfarenhet, vi erbjuder även grundutbildning för dig som är ny.

Kunskapsprov:

Praktiskt samt teoretiskt prov

Kursmål:

På kursen får du den kunskap som krävs för att få jobba på anläggningar högst 1000V

1/2