top of page
Arbete på väg syeg 2.2 för dig
Arbete på väg 2.2

Utbildning Arbete på Väg steg 2.2 (nivå 3A) ger de teoretiska kunskaperna,

motsvarar även APV Nivå 3A och B

16h

Hos dig som kund

Certifikat 

Företagsanpassad, Öppen utbildning

Målgrupp

Utbildningen är för dig som ansvarar för trafikanordningar och trafikdirigering på Trafikverkets objekt. 

 

Mål

Utbildningen tar upp regler för säkerhet vid vägarbetsplatser är beställare, och hur reglerna skall tillämpas

Plats

Lärarledd på plats hos dig som kund.

Innehåll
  • Fördjupning i att leda trafikdirigering.

  • Riskanalys-Arbetsberedning för trafikdirigering.

  • Skisser för olika arbetsplatser för trafikdirigering.

  • Fördjupning i etablering och av etablering av trafikdirigering.

  • Kontrollfrågor/Kunskapstest.

  • Info/förberedelse inför certifiering.

Förkunskaper

Du behöver uppfylla kompetenskrav i steg 1.1 och 1.2.

Utbildningens längd

Utbildningen genomförs under 2 dagar, 16 timmar lärarledd tid.

Certifikat

Ja. Efter avklarad utbildning och godkända resultat, utfärdas ett 

intyg på kompetens enl. nivå 3A och 3B samt ett intyg till arbetsgivare på det teoretiska delarna i steg 2.2 enl.vårt innehåll.

 

(Obs! på objekt med krav på kompetens enl. 2.2 krävs även certifieringsprov

på Trafikverkets kontor föt förarprov)

Titta vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page