top of page
Image by Sebastian Pociecha

EN 50110-1

Utbildningen erbjuder fördjupad kunskap och för säkert arbete enligt europastandarden EN 50110-1

1 dag

Hos dig som kund

Certifikat

Öppen, företagsanpassad

Utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap om hur du arbetar säkert på, i eller invid en elektrisk anläggning utifrån EN 50110-1:2023 Drift av elektriska anläggningar.

Målgrupp

Alla som utför  arbete i eller invid en elektrisk anläggning där verksamhet har antagit och tillämpar 50110.

Mål

Målet är att du ska kunna arbeta säkert med elektricitet med utgångspunkt från standarden 50110 och ha kunskap om vilka lagar och föreskrifter som reglerar ditt arbete. Du ska ha kunskap om bedömningskriterierna för att välja arbetsmetod, förstå de olika arbetsmetoderna och hur de säkert utförs. Det är viktigt att du vet hur du arbetar korrekt för att minimera risker. Dessutom bör du ha kunskap om olyckor kopplade till el och hur du korrekt agerar vid en elolycka. Det är också viktigt att du förstår hur organisationen fungerar och vilka ansvarsområden och roller som finns inom organisationen, inklusive din egen roll.

Plats

Vi erbjuder utbildningen på plats hos dig som kund eller på vårt huvudkontor i Sjöbo.

Metod

Teoretisk utbildning som förtydligar innehållet i standarden samt förklarar vad det praktiskt innebär i ditt elektriska arbete  i elanläggningar.

Kurslitteratur

Du behöver ha EN 50100-1

Utbildningens längd

1 dag

Certifikat

Ja.

Se alla utbildningar.

Andra utbildningar du kan vara intresserad av

Tillgängliga platser

Tillgängliga platser

bottom of page