top of page
Image by Sebastian Pociecha

Elinstallationsreglerna i Praktiken

Utbildningen erbjuder fördjupad kunskap och vägledning för att utföra arbete enligt gällande regelverk och standarder med stöd av antingen handbok 444 eller 438.

1 dag

Hos dig som kund

Certifikat

Öppen, företagsanpassad

Utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap om aktuella regelverk och standarder för att säkerställa installationer i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Den ger dig också en djupare förståelse genom förklaringar av standardtexterna och hjälper dig att förstå hur standarderna tillämpas i Sverige. Vi skräddarsyr innehåll och tidsåtgång efter ert behov och önskemål.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är personer som planerar, leder och utför elinstallationsarbete inom låg- och/eller högspänning, samt de som har ansvar för arbetsmiljön.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska ha kännedom om de aktuella lagarna, föreskrifterna och standarderna som styr ditt arbete och kunna tillämpa dem praktiskt i din dagliga verksamhet samt vad God elsäkerhetsteknisk praxis innebär. Du kommer att få en fördjupad förståelse för innehållet i SS 436 40 00 och/eller SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 och för skillnaderna i tillämpningen av olika regelverk, standarder och andra riktlinjer. Du kommer även att utveckla färdigheter i att navigera i den svenska standarden och förstå hur branschen tolkar den.

Plats

Vi erbjuder utbildningen på plats hos dig som kund eller på vårt huvudkontor i Sjöbo.

Metod

Metoden för utbildningen innebär att vi går igenom handbok 444 och/eller handbok 438, som ger fördjupad förklaring av texterna med målet att göra tillämpningen mer begriplig. Genom praktiska exempel från er verksamhet och era spänningsområden tittar vi specifikt på hur standarderna ska tillämpas för att säkerställa säkra installationer, och att uppfylla God elsäkerhetsteknisk praxis.

Kursmaterial 

Du behöver ha tillgång till handbok 444 och/eller handbok 438 för att tillgodogöra dig utbildningen och för att bli godkänd. Handböckerna går att beställa går online. Exempelvis:

Handbok 444 SEK Svensk Elstandard

Handbok 438 SEK Svensk Elstandard

Utbildningens längd

Öppen utbildning 1 dag

Företagsanpassad 1-2 dagar

Utbildare

Tony Hugosson

Certifikat

Ja.

Se alla utbildningar.

Sagt om utbildningen

20240229_195936_edited_edited.jpg
“Jag har deltagit på många utbildningar inom regler och föreskrifter, och hittills är detta den bästa. Det är långt mer än en djupdykning i 436 40 00, utan en väl utformad och bred utbildning som ger dig en förståelse för hur det är tänkt att navigera bland alla föreskrifter för att kunna tillämpa god elsäkerhetsteknisk praxis. Mycket givande!"

Hans Engström

Andra utbildningar du kan vara intresserad av

Tillgängliga platser

Tillgängliga platser

bottom of page