top of page
Image by Sebastian Pociecha

Elinstallationsreglerna i Praktiken

Utbildningen erbjuder fördjupad kunskap och vägledning för att utföra arbete enligt gällande regelverk och standarder enligt SS 436 40 00, med stöd av antingen handbok 444 eller handbok 438.

1-2 dagar

Hos dig som kund

Certifikat

Företagsanpassad

Utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap om aktuella regelverk och standarder för att säkerställa installationer i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Den ger dig också en djupare förståelse genom förklaringar av standardtexterna och hjälper dig att förstå hur standarderna tillämpas i Sverige. Vi skräddarsyr innehåll och tidsåtgång efter ert behov och önskemål.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är personer som planerar, leder och utför elinstallationsarbete inom låg- och/eller högspänning, samt de som har ansvar för arbetsmiljön.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska ha kännedom om de aktuella lagarna, föreskrifterna och standarderna som styr ditt arbete och kunna tillämpa dem praktiskt i din dagliga verksamhet samt vad God elsäkerhetsteknisk praxis innebär. Du kommer att få en fördjupad förståelse för innehållet i SS 436 40 00 och/eller SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 och för skillnaderna i tillämpningen av olika regelverk, standarder och andra riktlinjer. Du kommer även att utveckla färdigheter i att navigera i den svenska standarden och förstå hur branschen tolkar den.

Plats

Vi utbildar på plats ute hos dig som kund

Metod

Metoden för utbildningen innebär att vi går igenom handbok 444 och/eller handbok 438, som ger fördjupad förklaring av texterna med målet att göra tillämpningen mer begriplig. Genom praktiska exempel från er verksamhet och era spänningsområden tittar vi specifikt på hur standarderna ska tillämpas för att säkerställa säkra installationer, och att uppfylla God elsäkerhetsteknisk praxis.

Kursmaterial 

Du behöver ha tillgång till handbok 444 och/eller handbok 438 för att tillgodogöra dig utbildningen och för att bli godkänd. Handböckerna går att beställa går online. Exempelvis:

Handbok 444 SEK Svensk Elstandard

Hanbok 438 SEK Svensk Elstandard

Utbildningens längd

1-2 dagar.

Utbildare

Tony Hugosson

Certifikat

Ja.

Se alla utbildningar.

Andra utbildningar du kan vara intresserad av

Tillgängliga platser

Tillgängliga platser

bottom of page