top of page
Byggarbetsplats
BAS P / BAS U

​Vi är här för att hjälpa er uppnå era målsättningar och öka era kunskaper med övningsuppgifter avseende byggarbetsmiljöarbetet i olika projektstadier och diskussionsfrågor rörande Bas P Bas U. Vi eftersträvar att ni ska uppnå en utbildning som sätter mervärde och känns skräddarsydd och verklighetsbaserad för just er.

8h

Hos dig som kund

Certifikat 

Företagsanpassad, Öppen utbildning

Utbildningen BAS P / BAS U

Bas P Bas U riktar sig  till entreprenörer inom bygg och anläggning samt till dig som chef eller skyddsombud. I utbildningen kommer vi att belysa de olika roller inom projekt såsom byggherre, skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare. Vilka miljölagstiftningar och arbetsmiljöfrågor som styr?

Utbildningen ger dig kunskaper om vart du finner svar i arbetsmiljölagstiftningarna inom miljöfrågor som styr hela kedjan från planering till färdigställandet av byggprojektet. Vi har genomgångar av bl.a. AFS:1999:3 ”Byggnads och anläggningsarbete” och AFS: 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” samt ”Arbetsplatsens utformning” AFS: 2021:1. Utbildningen anpassas utifrån ditt behov med övningsuppgifter avseende byggarbetsmiljösamordningen i olika projektstadier och arbetsmiljöplan.

Målgrupp

För dig som skall vara Bas för för mindre till medelstora och enklare bygg-anläggningsprojekt och fastighetsunderhåll.

Mål

Efter Utbildningen skall du klara av att vara BAS för mindre/medelstora och enklare bygg-anläggningsprojekt och fastighetsunderhåll och ka kunskap om roller. Kursen ger dig kunskaper i hur arbetsmiljöfrågorna ska styras hela vägen från planering till färdigställandet av byggprojektet.

Plats

Vi utbildar ute på plats hos dig som kund.

Innehåll
 • Kunskaper i hur arbetsmiljöfrågorna ska styras hela vägen från planering till färdigställandet av byggprojektet.

 • Lagstiftningen.

 • Bygg- och anläggningsarbete.

 • Genomgång av arbetsmiljölagen samt AFS 1999:3Bygg- och anläggningsarbete.

 • Genomgång av AFS 2001:1 SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete samt AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning m.m.

 • De olika rollerna: Byggherre, BAS P, BAS U, skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare.

 • Övningsuppgifter avseende byggarbetsmiljösamordningen i olika projektstadier och arbetsmiljöplan.

 • Arbetsmiljöansvar.

 • Straffansvaret? Vems är felet vid en arbetsplatsolycka?

 • Frågor, diskussion och sammanfattning.

 • Slutprov.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

 

OBS!

Projektets art och omfattning samt dina förkunskaper är avgörande för vilken BAS-utbildning du bör gå. Större projekt med mer komplicerat arbetsmiljöansvar kräver mer än bara en dags BAS-utbildning. Kontakta oss gärna så vägleder vi dig.

Utbildningens längd

 Lärarledd  om 8 timmar.

Certifikat

Ja. 

Se vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Se alla utbildningar

Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page