top of page
IMG_0527.jpg
Besiktningsman Distributionsnät

Besiktning inom distributionsnät är en viktig del av infrastrukturens underhåll och säkerhet. Utbildningen är framtagen för att generera trygga och duktiga besiktningsmän till branschen inom distributionsområdet. Utbildningen anpassas efter ditt behov.

Anpassas

Hos dig som kund

Certifikat 

Företagsanpassad

Utbildningen

Utbildningen dig kunskap att identifiera avvikelser och potentiella risker så att du som besiktningsman kan bidra med att förhindra olyckor samt minska risk för avbrott i elförsörjningen. Utbildningens innehåll anpassas efter dina specifika arbetsområden och förutsättningar och består av både teori och praktiska övningar. Under de praktiska övningsmomenten kommer du bland annat lära dig att bedöma de olika komponenternas och ledningarnas tillstånd och besluta åtgärdsplan.

Vi erbjuder utbildningen som en kundanpassad utbildning där vi tillsammans går igenom innehållet

Målgrupp

Du ska ha ett genuint intresse för besiktning. Du behöver ha erforderliga och generella kunskaper inom aktuellt område.

Mål

Efter utbildningen ska du som deltagare ska bli en kompetent, trygg och effektiv besiktningsman inom ditt specifika arbetsområde.

Plats

Hos dig som kund men du är självklart välkommen till oss Sjöbo (Skåne). 

Kundanpassad utbildning på just ditt specifika arbetsområde men generellt:

Innehåll
 • Ansvarsområde.

 • Arbetsmetoder.

 • Risker.

 • Dokumentation.

 • Insamling av data.

 • Mätteknik.

 • Mättekniskutrustning.

 • Komponenter och ledningars tillstånd.

 • Avvikelse.

 • Bedömningskriterier för åtgärder.

 • Praktiska övningar.

Förkunskaper

Du ska ha ett genuint intresse för besiktning. Du behöver ha erforderliga och generella kunskaper inom aktuellt område.

Certifikat

Ja

Se vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Se alla utbildningar.

Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page