top of page
Kvalitetkontroll kat i mob (3).jpg
Besiktningsman kategori 2

Besiktning inom kategori 2 är en viktig del i att säkerställa kvalitet på utfört arbete kat 2 anläggningar. Utbildningen Besiktning kategori 2 ger dig fokuserar på inspektera, identifiera och bedöma brister, risker och åtgärdsförslag med tillhörande dokumentation.

Anpassas

Hos dig som kund

Certifikat 

Företagsanpassad

Utbildningen

Utbildningen dig kunskap att identifiera avvikelser och potentiella risker så att du som besiktningsman kan bidra med att förhindra olyckor samt minska risk för avbrott i elförsörjningen till kunden. Utbildningen är både teoretisk och praktisk med stort fokus på praktiska övningar så att du känner dig trygg i dina kommande bedömningar. Under de praktiska övningsmomenten kommer du även lära dig korrekt utfört arbete och bedöma de olika komponenternas tillstånd.

Målgrupp

Du ska ha ett genuint intresse för besiktning. Du behöver ha erforderliga och generella kunskaper inom aktuellt område.

Mål

Efter utbildningen ska du som deltagare ska bli en kompetent, trygg och effektiv besiktningsman inom mätanläggningar kat 2. Du kommer kunna genomföra felsökningar på mätanläggningar kat 2.

Plats

Vi utbildar på plats ute hos dig som kund med vår mobila övningsanläggning men du är självklart välkommen till oss Sjöbo (Skåne).

Innehåll
 • Dokumentation.

 • Inspektion.

 • Insamling av data.

 • Utrustning.

 • Verktyg.

 • Strömtransformator.

 • Kretsar mellan strömtransformator och mätare.

 • Arbete med spänning max 1000V.

 • Komponenter tillstånd.

 • Bedömningskriterier för åtgärder.

 • Praktiska övningar.

Förkunskaper

Du ska ha ett genuint intresse för besiktning. Du behöver ha erforderliga och generella kunskaper inom aktuellt område.

Certifikat

Ja.

Se vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Se alla utbildningar.

Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page