top of page
EBR Kabelforläggning
EBR Kabelförläggning

EBR Kabelförläggning är för dig som ska medverka i arbeten med kabelförläggning. Exempelvis kan du vara grävmaskinist, anläggningsarbetare och lastbilsförare som ska hantera kablar i samband med frakt och kabelutrullning. 

8h

Hos dig som kund

Certifikat, Wattiyd

Företagsanpassad, Öppen utbildning

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ska förlägga eller förändra förläggning av kabel max 145kV i mark åt elnätsföretag inom distributionsområdet. Exempelvis grävmaskinist och anläggningsarbetare men även lastbilsförare som ska hantera kabel samt personer som leder arbetet.

Mål

Efter utbildningen ska du förstå och kunna tillämpa införskaffad kunskap praktiskt enligt de krav som ställs av Elnätsbranschens riktlinjer (EBR) vid kabelförläggning (KJ41).

Plats
 • Lärarledd utbildning på plats ute hos dig som kund.

 • Öppna utbildningar flera orter.

Innehåll
 • EBR:s Idé.

 • Egenkontrollprogram/krav.

 • Arbetsmiljörisker.

 • KJ41.

 • El-faran och arbetsmiljörisker.

 • Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter.

 • EBR Kompetenskrav och egenkontroll.

 • Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten.

 • Arbetsmetoder och kabelförläggning enligt EBR-rapporten Kabelförläggning max 145kV.

 • Schaktning i anslutning till befintlig kabel.

 • Slutprov.

Metod

Vi tillämpar Energiföretagen Sveriges inlärningsmodell GROW, vilket betyder att utbildningen anpassas efter just dina förutsättningar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Det är dock en fördel om du är orienterad inom arbetsområdet kabelförläggning.

Utbildningens längd

Lärarledd om 8 timmar.

Utbildare

Godkända och certifierade lärare av Energiföretagen Sverige. 

Certifikat

Via Wattityd Energiföretagen Sverige

Repetition

Repetition vart sjätte (6) år.

ebr logga.png
Energiföretagen Sverige logga.png
bottom of page