top of page
Grävmaskinist som lägger ner kabel i mark.
EBR Kabelförläggning och ESA E2 ESA Icke elektriskt arbete

EBR Kabelförläggning inkluderar nu ESA E2 ESA Icke elektriskt arbete. Det innebär en utbildning, två certifikat. Från och med den 16 oktober 2023 har energiföretagen Sverige beslutat att slå ihop de två utbildningarna. Utbildningar i EBR Kabelförläggning kommer endast att vara giltig tillsammans med ESA E2 ESA Icke elektriskt arbete.

12h

Hos dig som kund

2 Certifikat

Företagsanpassad, Öppen utbildning

EBR Kabelförläggning

Utbildningen ger dig som ska utföra ett arbete.Kursen uppfyller Energiföretagens kravdokument, krav 05:17

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ska förlägga eller förändra förläggning av kabel 0,4-130 kV åt elnätsföretag inom distributionsområdet. Kursen uppfyller Energiföretagens kravdokument, krav 05:17

Mål

Målet är att du ska få den kunskap du behöver och kunna tillämpa den för skapa en säker arbetsmiljö. Utbildningen ger dig kunskap kring KJ41 och svensk standard gällande kabelförläggning 0,4-130 kV.

Plats

Lärarledd utbildning på plats ute hos dig som kund.

Innehåll
  • EBR:s Idé

  • Egenkontrollprogram/krav

  • Arbetsmiljörisker

  • Hantering av kabel

  •  KJ41

Metod

Vi tillämpar Energiförtetaganes inlärningsmodell GROW, vilket betyder att utbildningen anpassas efter just dina förutsättningar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Det är dock en fördel om du är orienterad inom arbetsområdet kabelförläggning.

Utbildningens längd

Utbildningens bedrivs under 12 timmar lärarledd tid varav:
Kabelförläggning 8 h och ESA E2 ESA Icke elektriskt arbete 4 h.

Utbildare

Våra utbildare är godkända och certifierade lärare av Energiföretagen Sverige. 

Certifikat

Ja, du får två certifikat. Ett sexårigt certifikat för EBR Kabelförläggning samt ett treårigt certifikat för ESA E2 ESA Icke elektriskt arbete. Certifikatet EBR Kabelförläggning är enbart giltigt tillsammans med certifikatet för ESA E2 ESA Icke elektriskt arbete. Detta kommer tydliggöras på certifikatet.

Gitighetstid
  • EBR kabelförläggning har en giltighetstid på sex år

  • ESA instruerad/ ESA E2 ESA Icke elektriskt arbete har en giltighetstid på tre år.

Repetition

Ja, vart sjätte respektive vart tredje år.

Se vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

ebr logga.png
Energiföretagen Sverige logga.png
Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page