top of page
Image by Jaël Vallée
ESA Röjning/ESA-E3 ESA Röjning ledningsgata

ESA Röjning/ESA-E3 ESA Röjning ledningsgata är en del av EBR och syftar till att förebygga elfara för dig som skall utföra arbete nära eller i kraftledningsgator.

6 h

Hos dig som kund

Certifikat Wattityd, Energiföretagen Sverige

Företagsanpassad, Öppen utbildning

Utbildningen 
Utbildningen syftar till att förebygga och förhindra elolyckor för dig som skall utföra  röjningsarbete nära eller under kraftledningar. Till exempel röjning av undervegitation. Utbildningens fokus ligger kring kommunikation, förståelse kring roller samt risker och riskhantering kring arbetet. 
Målgrupp

ESA Röj inriktar sig till dig som utför röjningsarbete nära eller under kraftledningar. 

Mål

Målet med utbildningen är att du ska få en ökad förståelse över föreskrifterna och kunna tillämpa metoden ESA och skapa en säker arbetsmiljö och förebygga elolyckor.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:

 • Förstå och kunna tillämpa arbetsmetoderna

 • Förstå vad ett icke elektriskt arbete är

Plats

Lärarledd på plats hos dig som kund.

Innehåll
 • Elfaran.

 • Icke elektriskt arbete.

 • Arbetsmetoder.

 • Riskbedömning.

 • Säker kommunikation.

 • Elsäkerhetsverkets föreskrift 2006:1.

 • ESA Röj 15.

 • Diskussioner och praktiska exempel.

 • Slutprov.

Metod

Vi arbetar efter Energiföretagen utbildningsmodell GROW vid utförande av utbildningen.

GROW-modellen innebär att vi anpassar utbildningen efter dina förutsättningar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens längd

Lärarledd om 6 timmar.

Utbildare

Godkända och certifierade lärare av Energiföretagen Sverige.

Certifikat

Genom Wattityd, Energiföretagen Sverige.

Repetition

Repeteras vart tredje år.

Se vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu

Tillbaka till ESA-utbildningar

Till alla utbildningar

ebr logga.png
Energiföretagen Sverige logga.png
Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page