top of page
EBR Kabelforläggning
EBR Kabelförläggning Repetition

EBR Kabelförläggning är för dig som ska medverka i arbeten med kabelförläggning och behöver repetera dina kunskaper. Repetition sker vart (6) sjätte år.

8h

Hos dig som kund

Certifikat, Wattiyd

Företagsanpassad, Öppen utbildning

Erbjuds online

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ska förlägga eller förändra förläggning av kabel max 145kV i mark åt elnätsföretag inom distributionsområdet och behöver dina kunskaper.  

Mål

Efter utbildningen ska du förstå och kunna tillämpa införskaffad kunskap praktiskt enligt de krav som ställs av Elnätsbranschens riktlinjer (EBR) vid kabelförläggning (KJ41).

Plats
 • Lärarledd utbildning på plats ute hos dig som kund.

 • Öppna utbildningar flera orter.

 • Lärarledd webbutbildning.

Innehåll
 • EBR:s Idé.

 • Egenkontrollprogram/krav.

 • Arbetsmiljörisker.

 • KJ41.

 • El-faran och arbetsmiljörisker.

 • Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter.

 • EBR Kompetenskrav och egenkontroll.

 • Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten.

 • Arbetsmetoder och kabelförläggning enligt EBR-rapporten Kabelförläggning max 145kV.

 • Schaktning i anslutning till befintlig kabel.

 • Slutprov.

Metod

Vi tillämpar Energiföretagen Sveriges inlärningsmodell GROW, vilket betyder att utbildningen anpassas efter just dina förutsättningar.

Förkunskaper

EBR Kabelförläggning

Utbildningens längd

8h

Utbildare

Godkända och certifierade lärare av Energiföretagen Sverige. 

Certifikat

Via Wattityd Energiföretagen Sverige

Repetition

Repetition vart sjätte (6) år.

Tänk på

De flesta beställare inom elsektorn kräver även att du har genomfört ESA Instruerad för att få utföra arbetet nära eller i deras anläggning. Kolla vad som gäller med din beställare

ebr logga.png
Energiföretagen Sverige logga.png
bottom of page