top of page
nedtagning (1).jpeg
Nedtagninga av Nödställd
repetition

Vi utbildar efter nya IN071:18, Krav, råd och rekommendationer vid stolpklättring enligt Energiföretagen Sverige. Utbildningen varvar teori med stort fokus på praktiska övningar.

4 h

Hos dig som kund

Certifikat

Företagsanpassad, Öppen utbildning

Nedtagning av nödställd enligt EN341 class D

Nedtagning av nödställd enligt EN341 class D. T.ex Saveman, EBR metoden mm

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ska arbeta på hög höjd i mast eller stolpe och behöver förnya ditt certifikat. (vart tredje år)

Mål

Målet med utbildningen är att du ska ha kunskaper och känna dig trygg med att du kan tillämpa dessa om du eller en kollega behöver evakueras från hög höjd. Du ska kunna arbeta säkert med din personliga skyddsutrustning, kunna identifiera risker och arbeta utefter ställda säkerhetsregler och normer.

Plats

Utbildningen sker på plats ute hos dig som kund.

Innehåll
 • Riskhantering och arbetsplanering.

 • Klättringsteknik.

 • Ergonomi.

 • Personlig skyddsutrustning.

 • Daglig tillsyn av fallskydd/skyddsutrustning.

 • Daglig tillsyn av stolpskor.

 • Förstahandsåtgärder vid olycka.

 • Hissning och firning av gods.

 • Kommunikation.

 • Utrustning, teknik och kombinationer av utrustning.

 • Väderbetingade risker.

 • Kunskaper om vad som kan påverka stolpens hållfasthet.

 • Hur en rötskadad eller på annat sätt skadad stolpe tillfälligt ka göras säker.

 • Hur farliga stolpar märks.

 • Kunskaper om bekämpningsmedel som används mot rötskador.

 • Genomgång av gällande räddningsplan.

 • Stolparbete/Höjdarbete.

 • Praktiskt utförande.

Metod

Utbildningen är både teoretisk och praktisk, med stort fokus på den praktiska delen.

Möjlighet att testa olika produkter

Vi arbetar idag med flera fabrikat gällande fallskydd. Vi är dessutom märkesoberoende och har alltid med oss produkter från flera tillverkare för att deltagaren ska få möjlighet att se skillnad samt klämma och känna.

I vårt sortiment ingår huvudsakligen Cresto, Petzl. Fallsafe och Skalt. Vi är även med och tar fram och testar nya produkter på marknaden och strävar efter att du som potentiell framtidaanvändare ska får möjlighet att vara med och utvärdera. Låt oss veta om du har önskemål att få testa olika produkter!

Förkunskaper

Erfoderliga kunskaper inom aktuellt verksamhetsområder för arbete på höghöjd i mast eller stolpe.

Utbildningens längd

Lärarledd 4 timmar.

Certifikat

Ja.

Repetition
Repetition varje år. 

 

Citat ut IN071:18

“Repetitionsutbildningen Nedtagning av nödställd rekommenderas att ske varje år i en mindre grupp. Syftet är att aktualisera kunskaper och tillvägagångssätt som gäller. För de personer som ej bedöms ha aktuella kunskaper inom området rekommenderas att genomgå en helt ny kurs för att säkerställa rätt kompetens.”

Se vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu

Tillbaka till Nedtagning av nödställd /fallskydd

Till alla utbildningar

Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page