top of page

Nedtagning av nödställd

Vi utbildar efter nya IN071:18, Krav, råd och rekommendationer vid stolpklättring enligt Energiföretagen Sverige.

Citat ur IN071:18

Repetitionsutbildningen Nedtagning av nödställd rekommenderas att ske varje år i en mindre grupp. Syftet är att aktualisera kunskaper och tillvägagångssätt som gäller. För de personer som ej bedöms ha aktuella kunskaper inom området rekommenderas att genomgå en helt ny kurs för att säkerställa rätt kompetens.”

 

Nedtagning av nödställd enligt EN341 class D. T.ex Saveman, EBR metoden mm.

 

Vi arbetar idag med flera fabrikat gällande nedtagning. Vi är dessutom märkesoberoende och har alltid med oss

produkter från flera tillverkare för att deltagaren ska få möjlighet att se skillnad samt klämma och känna.

I vårt sortiment ingår huvudsakligen Cresto, Petzl. Fallsafe och Skalt.

Vi är även med och tar fram och testar nya produkter och strävar efter att  få Er som användare att vara med att testa och utvärdera.

Är ni intresserade av att testa produkter så hör gärna av Er!

 

Kursinnehåll nedtagning

 • Riskhantering och arbetsplanering

 • Klättringsteknik

 • Elektriska risker

 • Ergonomi.

 • Personlig skyddsutrustning.

 • Daglig tillsyn av fallskydd/skyddsutrustning.

 • Daglig tillsyn av stolpskor.

 • Förstahandsåtgärder vid olycka.

 • Hissning och firning av gods.

 • Kommunikation.

 • Utrustning, teknik och kombinationer av utrustning.

 • Väderbetingade risker.

 • Kunskaper om vad som kan påverka stolpens hållfasthet.

 • Hur en rötskadad eller på annat sätt skadad stolpe tillfälligt ka göras säker.

 • Hur farliga stolpar märks.

 • Kunskaper om bekämpningsmedel som används mot rötskador.

 • Genomgång av gällande räddningsplan.

 • Stolparbete/Höjdarbete.

Utbildningen bör på lämpligt sätt fördelas mellan teoretiska och praktiska moment, samt avslutas med ett kunskapstest.

bottom of page