top of page

Elinstallationsreglerna i Praktiken: Tony om behovet av skräddarsydd utbildning för Branschen.


Tony Hugossin
Tony Hugosson berättar om vikten och behovet av utbildning i Elinstallationsreglerna.

Som erfaren besiktningsman, delar Tony Hugosson med sig av oroande resultat och allt för många exempel på dåligt utförda anläggningar. Enligt honom orsakas dessa delvis på bristande kunskap och många gångar av en kultur där man tror att man agerar korrekt.


Genom att erbjuda skräddarsydd utbildning i elinstallationsreglerna, strävar SSÉ Consulting efter att hjälpa företag att skapa trygga medarbetare som kan säkerställa god elsäkerhetspraxis.


Vi behöver etablera och säkerställa att både de som planerar samt de som utför installationer har uppdaterad kunskap och förmåga att kunna säkerställa att installationen utförs enligt gällande krav och standarder. Vi måste komma förbi att man tror sig göra rätt till att bli säker på att man gör rätt, genom att kunna tillämpa och navigera i handböckerna till elinstallationsreglerna.

Varför erbjuder vi utbildningen Elinstallationsreglerna i Praktiken?


- Vi erbjuder utbildningen för att öka kunskapen om våra elinstallationsregler, eftersom kunskapsnivån ofta är låg. Många förlitar sig på rykten och egna uppfattningar istället för att följa de regler och föreskrifter som krävs för god elsäkerhetspraxis. Genom att följa elinstallationsreglerna och tillverkarens anvisningar kan vi uppfylla kraven för en säker elinstallation. Därför är denna utbildning viktig att kunna tillhandahålla till branschen.


Tony betonar att utbildningen är nödvändig för att kunna utföra arbete på en elanläggning korrekt. Att ha kunskap om det man utför är en förutsättning för att säkerställa att installationen är säker för person och egendom. Han tillägger:


Att försäkra oss om att vi följer gällande regler är avgörande eftersom vi är ansvariga för de installationer vi utför.


Vad kommer utbildningen i Elinstallationsreglerna i Praktiken att behandla?


- Den 9 maj släpptes utgåva 4, av handbok 444. Med detta kom förändringar som kommer att behandlas under utbildningen. Vilka förändringar har inträffat? Vilka är de nya uttrycken vi måste lära oss? Under utbildningen kommer vi att göra djupdykningar för att förstå och tillämpa dessa förändringar i praktiken. Vi kommer att visa på kundspecifika exempel, för att sedan söka och hitta informationen i publikationen anpassat till just dina arbetsområden.


För vem är utbildningen?


Utbildningen riktar sig till de som planerar, arbetsleder eller utför elinstallationer i elnätet. Genom utbildningen får de en förståelse för hur man navigerar och hittar gällande krav i handbok 444. Målet är att bli bekant med publikationen för att kunna söka och hitta relevant information när det behövs.


Denna utbildning anpassas även efter målgrupp och vi erbjuder den till både installations- och distributionssidan. Ska vi utbilda mot elinstallationssidan då blir det ju andra bitar, till exempel vad gäller för material? Vad gäller i badrum angående zoner och avstånd?


Varför välja SSÉ som utbildare?


- Vad som gör våra utbildningar SSÉ Consulting unika är att de anpassas efter det specifika företaget eller det specifika arbetsområdet. Det gör att kunskapen kan tillämpas direkt i vardagen, vilket ökar engagemanget och fokus hos deltagarna. När du känner igen dig i exempel från ditt arbete då är det lättare att ta till sig kunskapen.


 


Om Tony Hugosson

Tony har en bakgrund som elinstallationsansvarig på E.ON, där ett av hans huvudansvar var att se till att alla E.ONs entreprenörer arbetade på rätt sätt. Han har även stor erfarenhet som besiktningsman och genom sina uppdrag både inom entreprenad och på eldistributionssidan har han behövt kunskap om vad som gäller, för att kunna utföra besiktningarna.

Tony tillägger:


- Sen är det nog ingen hemlighet för någon som känner mig, att jag har ett stort intresse av just elinstallationsreglerna och tillverkarens anvisningar. För mig personligen och för oss på SSÉ Consulting, så är det är grundläggande att ha kunskap om de här bitarna och vad vi ska vila vårt arbete emot, för att säkerställa god elsäkerhetspraxis.


Comments


bottom of page