top of page

Flygbesiktning - för hållbarhet, effektivitet och kundnöjdhet!

Under tre dagar har vi tillsammans med Svensk Linjebesiktning och STORM Heliworks genomfört EBR Besiktningsman Helikopter och utbildat totalt fem besiktningsobservatörer. Deltagarna i utbildningen kommer från ett av Sveriges största entreprenadbolag och från Jämtkraft. Samtliga verksamheter implementerar helikopterbesiktning av elnätet.
Fördelarna med flygbesiktning


Att flyga över kraftledningar är ett effektivt sätt att regelbundet besikta för att få information eller upptäcka eventuella skador, både omedelbart och förebyggande. Denna praxis används för att säkra elleveransen och för att lokalisera och åtgärda potentiella problem i tid. Väder och vind påverkar kraftledningar, och helikopterbesiktning möjliggör snabba och precisa inspektioner över stora områden på kort tid.Flygbesiktning under utbildning

Om utbildningen EBR Besiktningsman helikopter

Vi på SSÉ Consulting är stolta över att erbjuda utbildningen som möjliggör denna besiktningsstrategi och bedriver den i stolt samarbete med Svensk Linjebesiktning och STORM Heliworks för hela branschen.


Simon Sellén VD för SSÉ Consulting Sweden har tillsammans med Svensk Linjebesiktning och STORM Heliworks utbildat besiktningsobservatörer från helikopter sedan 2018.

Simon Sellén kommenterar: Vi har utvecklat ett framgångsrikt koncept och har valt framstående samarbetspartners för att genomföra utbildningen. Utbildningen inkluderar både teori och praktiska flygövningar med en besiktningsobservatör. Efter avslutad utbildning har deltagarna kunskap om inspektion och driftbesiktning samt dokumentation genom Lineinspector, som är ett fenomenalt verktyg vid flygbesiktningar.


Simon fortsätter: Vi har erbjudit utbildningen sedan 2018 och vi ser nu att allt fler verksamheter vill utveckla flygbesiktningar, vilket är naturligt, det är kostnadseffektivt, hållbart och hjälper verksamheter att hålla en hög kundnöjdhet.


Stort tack till Jämtkraft för att vi fick flyga ert nät!Är du intresserad av att utveckla din verksamhet med flygbesiktningar? Kontakta oss för mer information.

bottom of page