top of page

Jenny föreläser för att öka medvetenheten inom branschen om elskador och om sjukvårdens utmaningar.

Jenny Lancing, en erfaren akutsjuksköterska, strävar genom sina föreläsningar och utbildningar att uppmärksamma elbranschen om skador relaterade till elektricitet. Hon delar insikter om kroppens reaktion vid strömgenomgång eller ljusbågsolycka och betonar vikten av att alltid söka sjukvård.


Jenny Lancing leg. Sjuksköterska

Jennys första erfarenhet av en elskada inträffade när hon arbetade på en akutmottagning i Norge, och det gav henne en positiv syn på sjukvården gällande elskador. Men när hon senare interagerade med personer inom elbranschen insåg hon att det fanns missuppfattningar och brist på kunskap inom sjukvården. Detta ledde henne till att vilja öka både branschens kunskaper om elskador men även sjukvårdens kunskaper och vikten av att etablera ett samarbete med elbranschen för att förbättra behandlingen av elskador.


”Jag visste inte att den här gruppen av människor var så missförstådda inom sjukvården”

Jenny blev först medveten om den omfattande okunskapen inom sjukvården om elskador, när hon mötte Simon, som arbetar och utbildar inom elbranschen.


-Jag har haft tur som blivit skolad rätt kring elskador. Jag visste inte att den här gruppen människor var så missförstådda inom sjukvården. Det var först när jag träffade Simon, som jag förstod att många har en mycket dålig erfarenhet av sjukvården - just när det kommer till elskador. Många inom elbranschen har negativa erfarenheter, det kan vara att de själva har varit i kontakt med sjukvården efter en elolycka eller har en kollega som blivit nekad vård, och då anser dom att det är lönlöst att uppsöka vård.


Jenny berättar även om ett mörkertal inom elskador där elever som råkat ut för en elolycka under praktik inte vågar berätta det för sina mentorer eller handledare av rädsla för att inte få anställning. Detta pekar på ett behov av ökat medvetande och stöd för unga inom elbranschen.


"En olycka med lågspänning flaggas inte i sjukvården system"

-Det handlar om okunskap och uppdateringar inom sjukvården gällande den senaste forskningen. Dessutom finns det brister i de system som används. Vi har även svårt att skilja på låg- och högspänning samt förstå skillnader mellan volt och ampere. När vi hör att det är en olycka orsakat av högspänning så låter det allvarligt och det är även vad våra system visar, medans en olycka med lågspänning inte flaggas i systemen och låter heller inte lika allvarligt. Men det kan vara minst lika farligt!


-Jag har kännedom om en människa som fått arytmi av ett 24V batteri. Man brukar säga att 50V inte ska ha någon fysiologisk påverkan på kroppen, men externa faktorer påverkar så som kroppsstorlek, muskelmassa, om du är blöt eller har sår på fingrarna, om det finns bakomliggande sjukdomar, och då kan även mindre än 50V vara skadlig.


" Det behöver etableras ett samarbete mellan sjukvården och elbranschen"

Det finns utmaningar och sjukvården behöver mer kunskap och ett samarbete med elbranschen!


-Den svåra balansgången är att sjukvården inte är så kunniga inom just elskador. Där vill jag försöka öka kunskapen så att de som handlägger dessa patienter, får rätt kunskap och agerar utefter det. Det finns utmaningar och sjukvården behöver mer kunskap och ett samarbete med elbranschen!


"Du ska alltid uppsöka sjukvård"

När någon har drabbats av en elolycka råder Jenny att alltid söka akutvård för undersökning och provtagning. Tyvärr är det vanligt att sjukvård nekas, så hon uppmanar drabbade att vara ihärdiga och involvera sina arbetsgivare för att kräva dokumenterade undersökningar.


Jenny betonar att tidig upptäckt av förändringar genom provtagningar kan vara avgörande för överlevnad.


-Mitt råd är att du alltid ska uppsöka akutvård för undersökning och provtagning. I dag är det tyvärr väldigt vanligt att blir nekad sjukvård. Var påstridig! Om det är en arbetsplatsolycka så ta med din arbetsgivare som stöttar dig och kräver en dokumenterad undersökning och även en uppföljande undersökning efter 1-3 månader.


”Visa upp ditt kort för sjukvården”

När Jenny utbildar eller föreläser får deltagarna alltid med sig ett plastkort som visar vilka prover som ska tas vid en strömgenomgång och vid ljusbågsolycka.


- När du går utbildning för mig, där jag föreläser om elskador eller när du går någon elsäkerhetsutbildning via SSÉ Consulting Sweden, får du ett plastkort att visa upp för sjukvården. På kortet står vad du kräver av sjukvården när du blivit utsatt för strömgenomgång och ljusbågsolycka och exakt vilka prover som skall tas. Ha alltid det kortet med dig!
 

Om JennyHon har arbetat som leg. sjuksköterska sedan 2015 och har gedigen erfarenhet inom akutsjukvård, hjärt- och thoraxkirurgi. Hennes expertis inkluderar bland annat hantering av patienter med elskador, och hon utbildar nu inom HLR och första hjälpen i samband med elskador samt föreläser inom ämnet. Utbildningarna och föreläsningarna riktar sig till alla som arbetar inom elbranschen och erbjuds genom SSÉ Consulting Sweden.

Comments


bottom of page