top of page

Geabs talangprogram stärker både mångfald och kompetensen på ön!

Att stärka kompetensen och samtidigt mångfalden till Gotlands elnät, var tydliga incitament när trion Simon Rondahl, Andreas Allestad och Alexandra Hallén arbetade fram ett eget talangprogram.


I dag står elbranschen inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, och Gotlands elnät är inget undantag. Därför föddes för två år sedan tanken om ett eget talangprogram. Simon, Andreas, och Alexandra är tillsammans den drivande trion i projektet och nu äntligen efter två år med analyser, planering och strategiskt arbete är idén verklighet!

 


De fem utvalda talangerna


Aldrig haft så många sökande till tjänsterna

En mer inkluderande framtoning i utannonseringen kring tjänsterna, visade sig vara ett framgångskoncept, för aldrig tidigare har Geab fått så många sökande, hela 162 stycken, varav 30 procent kvinnor.

”Vi valde aktivt att utforma annonsen mer inkluderande och mindre teknisk” uttrycker Alexandra.

 

Fyra blev fem

Tanken var att talangprogrammet skulle erbjuda fyra platser, men på grund av den höga kvaliteten på de sökande blev det till slut fem deltagare som erbjöds varsin plats i programmet 

 

SSÉ Consulting utbildar talangerna

Vi på SSÉ Consulting har tillsammans med Geab satt i hop en skräddarsydd utbildning till talangerna med säkerheten i fokus.

”Inledande insåg vi ganska snart att vi behövde ta hjälp från externa utbildare för att lyckas i projektet och efter en bred förfrågan blev det SSÉ Consulting som antog uppdraget. Inom programmet utbildar SSÉ Consulting inom bland annat Grundläggande ellära men även säkerhetsutbildningar som HLR och ESA. Vi har sedan tidigare använt oss av SSÉ Consulting i olika utbildningsändamål, säger Simon. 

 

 

Under utbildning

 

Upplägg

Deltagarna har nu två innehållsrika år framför sig och det första året består av en grundutbildning med arbetspraktik. Under år två kommer deltagarna att få specialisera sig inom flera teknikområden. Andreas berättar: vi har fyra teknikområden hos oss såsom belysning, mätning, ledningar och stationer, under grundutbildningen får talangerna prova på alla områden. Efter det styr intresse, fallenhet och verksamhetens behov den slutliga områdesplaceringen. Talangerna är fast anställda med lön under hela utbildningen.

 

Framgångsfaktorer

Förutom att lyckas med rekryteringen och att gruppen trivs och fungerar väl tillsammans, vilket gör att de känner sig välkomna och värdefulla, tror vi att de centrala framgångsfaktorerna är att vi tidigt implementerade vår idé i verksamheten. Genom att lyfta syftet och bakgrunden har vi lyckats skapa en förståelse och känsla av delaktighet hos våra tekniker.

”Det är en investering i tid som genererar nya medarbetare” uttrycker Alexandra och fortsätter; ”Vår organisation har stor erfarenhet av att handleda och ta emot praktikanter och inför detta projekt har de även genomfört gedigen handledarutbildning.

 

 

Stärkande branschinitiativ

Talangprogrammet är ett stärkande branschinitiativ som fått mycket uppmärksamhet. Att vara pionjärer för att lösa kompetensbristen, arbeta för mångfald och stärka den egna verksamheten och med det trygga elförsörjningen till kunderna, är något Gotlands elnät ser positivt på.


”Vi genomför nu detta pilotprojekt med inriktning på tekniker, och vi har stora förhoppningar att projektet kommer att lyckas, och att vi kanske kan implementera det inom fler yrkesroller i framtiden. Vi har fått mycket uppskattning och det är verkligen inspirerande att gå i bräschen” avslutar Simon med.

 


Foto: Andreas Allestad, Simon Rondahl, Alexandra Hallén och Kalle Blomberg (VD)

Utbildningsansvariga i programmet är:

Simon Rondahl,  Gruppchef avdelning bygg

Alexandra Hallén, Gruppchef för avdelningen underhåll

Andreas Allestad, Elsäkerhetssamordnare, bitr. Säkerhetsskyddschef och SäkerhetschefVill du veta mer om våra utbildningar och vad vi kan erbjuda din verksamhet?

Välkomna att ta kontakt med oss.

Comments


bottom of page