top of page
krok.png
Säkrare lyft ISO 23853

Säkrare lyft ISO 23853 är en vidareutveckling av utbildningen Säkra lyft som har kompletterats med praktiska övningar. Kursen följer SS-ISO 23853 och AFS 2006:6

8h

Hos dig som kund

Certifikat 

Företagsanpassad, Öppen utbildning

Utbildningen Säkrare lyft 
Säkrare lyft är en vidareutveckling utbildningen Säkra lyft som kompletterats med praktiska övningar. Den praktiska delen genomförs med minikran och olika lyftobjekt. Syftet med kursen är att undvika olyckor och tillbud relaterade till lyftoperationer.
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig dig som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare. 

Mål

Efter utbildningen har du kunskap att koppla gods, lasta av gods och signalera samt förmågan att välja rätt redskap, regelbundet kontrollera utrustning och lyfta på ett säkert sätt. Du ska även kunna identifiera risker och bedöma när ett lyft ska avbrytas. Du att få praktiska kunskaper i att utföra lyftoperationer på ett säkert och betryggande sätt. 

Plats

Vi utbildar ute på plats hos dig som kund.

Innehåll
  • Lagar, regler och föreskrifter.

  • Krankunskap.

  • Riskhantering.

  • Materialhantering.

  • Lyftredskap.

  • Hur du signalerar.

  • Lastkoppling och vikten av rätt utförande, redskap och vinklar.

  • Planering.

  • Belastningstabeller.

  • Praktiska övningar.

Metod

Teori med praktiska övningar med minikran.

Förkunskaper

God förståelse för det svenska språket. I övrigt krävs inga andra  förkunskaper.

Utbildningens längd

Lärarledd om 8 timmar.

Certifikat

Ja.

Se vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page