top of page
 • Jag har tappat bort mitt intyg vad gör jag?
  Alla ESA och EBR intyg finns registrerade på Wattityd - Energiföretagen Sverige AB- Swedenenergy AB. Du får kontakta Energiföretagen Sverige för ett nytt intyg, detta mot en avgift. Gäller det intyg från oss så mejla oss så hjälper vi dig.
 • Är ni godkända utbildningsanordnare för Energiföretagen Sverige?
  Ja, Vi är godkända utbildninganordnare av Energiföretagen Sverige för att bedriva EBR och ESA utbildningar. Alla våra lärare är godkända av Energiföretagen Sverige och vi är knutna till Wattityd. Dessutom är vår VD utsedd lärare av Energiföretagen Sverige att bedriva lärarutbilning inom bland annat ESA Fackkunnig och EBR Kabelförläggning.
 • Är era lärare godkända av Energiföretagen Sverige?
  Ja, alla våra lärare är godkända lärare av Enerfiföretagen Sverige. Alla våra lärare har en lång erfarenhet av att arbeta inom branschen och håller hög standard på utbildningarna. Vi arbetar dessutom i branschen vilket gör att vi håller oss verklighetsanknutna.
 • Erbjuder ni utbildningar i hela Sverige?
  Ja , det gör vi. Vi har etableringar i Sjöbo (huvudkontor i Skåne), Växjö, Borås och Örebro, men vi utbildar ute på plats hos kunder i hela Sverige och utomlands med vår mobila utrustning.
 • Utbildar ni på engelska?
  Ja, många av våra utbildningar erbjuder vi på engelska och vi samverkar givetvis med tolk.
 • Vad är ESA instruerad?
  ESA Instruerad vänder sig till dig som endast ska utföra icke elektriska arbeten i eller invid en starkströmsanläggning eller inne i ett driftrum. Till exempel grävmaskinist, anläggningsarbetare, målare etc.
 • Vad är ESA Icke elektriskt arbete?
  Från och med 16 oktober kom nya kravdokument från Energiföretagen Sverige. Med de nya kravställningarna har även förändringar i benämningar på en del utbildning skett. Tidigare ESA Instruerad benämns nu ESA Icke elektriskt arbete.
 • Vilken giltighetstid har ESA instruerad?
  ESA Instruerad gäller i 3 år, därefter behöver du repetera dina kunskaper.
 • Jag ska utföra anläggningsarbete med kabel i mark, behöver jag även ESA Instruerad?
  En beställare tex en nätägare som tillämpar ESA kommer att kräva att du kan uppvisa intyg på att du är ESA certifierad enbart för att vistas på deras anläggning. Utan ESA får du alltså inte tillträda arbetsplatsen för att utföra ditt arbete. Med detta så säkerställs att du har rätt behörighet och kompetens. Kolla med din beställare vad som gäller. Från och med 16 oktober 2023 så ingår ESA Instruerad i utbildningen EBR Kabelförläggning. Detta är beslutat av Energiföretagen Sverige. Detta innebär att behörigheten att förlägga kabel, eller hantera kabel endast kommer vara giltigt tillsammans ESA Instruerad. Alltså en utbildning två intyg.
bottom of page