top of page
Esa Instruerad.jpeg
NYHET! Lärarledd online fr.o.m 16 oktober 
ESA Instruerad repetition/ 
ESA-E:2 ESA Icke elektriskt arbete repetition

Repetitionsuttbildning är dig som ska utföra ickeelektriekt arbete där det finns elektrisk fara, exempelvis invid en anläggning eller inne i ett driftrum och behöver repetera ESA. 

4h

Hos dig som kund

Certifikat Wattityd, Energiföretagen Sverige

Företagsanpassad, Öppen utbildning

Erbjuds online

Utbildningen
Utbildningen syftar till att skapa en säker arbetsmiljö för dig som ska utföra ickeelektriska arbeten i en miljö där det finns elektriska risker. Utbildningen ger en ökad förståelse för ESA-tillträde till elanläggningar och anpassas utefter din yrkesroll och dina arbetsuppgifter. 
Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som enbart ska tillträda en anläggning för att utföra ickeelektriskt arbete, där det finns elektrisk fara och behöver repetera dina ESA kunskaper. 

Mål

Målet med utbildningen är att du repetera din förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete, och på så sätt skapa en säker arbetsmiljö och med det förebygga elolyckor. Målet är att du ska kunna applicera kunskaperna på just ditt arbetsområde med dina arbetsuppgifter.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:

 • Förstå arbetsmetoderna arbete nära spänning, arbete utan spänning.

 • Förstå vad ett icke elektriskt arbete är.

 • Förstå entreprenörsarbete.

Plats

Lärarledd på plats hos dig som kund.

​Lärarledd online från 16 oktober.

Innehåll
 • Icke elektriskt arbete.

 • Elfaran.

 • Övergripande info arbete nära och utan spänning.

 • Ansvar och organisation.

 • Riskhantering.

 • Överenskommelse om tillträde.

 • Planering och utförande av arbete.

 • Entreprenörsarbete.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens längd

Lärarledd 6 timmar.

Lärarledd 4 timmar från 16 oktober.

Utbildare

Godkända och certifierade lärare av Energiföretagen Sverige. 

Certifikat

Genom Wattityd, Energiföretagen Sverige - Swedenenergy - AB

Repetition

Repeteras vart tredje år.

Titta vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Tillbaka till ESA-utbildningar

Till alla utbildningar

Dela med någon som är redo för utveckling
ebr logga.png
Energiföretagen Sverige logga.png
bottom of page