top of page
Image by Istvan Hernek
Fallskyddsutbildning

Allt arbete som innebär risk för fall kräver fallskyddsutbildning enligt lag. Det är av stor vikt att både du som ska utföra arbetet samt du som har en arbetsledande eller chefsroll med arbetsmiljöansvar, har kännedom om vad regelverket säger och hur det efterlevs. 

8h

Hos dig som kund

Certifikat

Företagsanpassad, Öppen utbildning

Utbildningen

Utbildningen ger dig som ska utföra ett arbete där det finns risk för fall, kunskap om arbetsmetoder, skyddsutrustning och hur den ska användas samt hur du identifierar de risker som finns kring det aktuella arbetsmomentet. Allt för att förebygga och förhindra fall. Utbildningen ger dig som är chef med arbetsmiljöansvar kunskap om ansvarsfrågor så dina medarbetare arbetar säkert och att gällande regelverk efterföljs. Du som har ett arbetsmiljöansvar kommer också att få kunskap i hur risker identifieras och hur du upprättar ett riskhantering program inför planerat arbete.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ska arbeta där fallhöjden är 2 meter eller mer, där det finns risk för fall, exempelvis vid takarbeten, arbete från stege eller liknande. Utbildningen vänder sig även till dig med arbetsledande funktion eller chef med övergripande arbetsmiljöansvar.

Mål

Målet är att du ska få den kunskap du behöver och kunna tillämpa den för skapa en säker arbetsmiljö. Du kommer få kunskap om hur du använder fallskyddsutrustning och kopplar dig på rätt sätt.

Plats

Lärarledd på plats ute hos dig som kund.

Innehåll
 • Regelverk och föreskrifter.

 • Arbetsmiljöansvar.

 • Olyckor och sanktioner.

 • Identifiering av risker och åtgärder.

 • Fallfaktorer.

 • Tack, räcken, stegar.

 • Val av fallskydd.

 • Personlig fallskyddsutrustning.

 • Fasta system, kollektivt fallskydd.

 • Systemkomponenter.

 • Förankringspunkter.

 • Kopplingsmetoder.

 • Slutna utrymmen.

 • Räddningsutrustning.

 • Planering och räddning.

Metod

Utbildningen är både teoretisk och praktisk.

Möjlighet att testa olika produkter

Vi är märkesoberoende och arbetar med flera fabrikat. Vi har alltid med oss produkter från flera tillverkare för att du ska få möjlighet att se uppleva skillnader.

I vårt sortiment ingår huvudsakligen Cresto, Petzl, Fallsafe och Skalt. Vi är även med och tar fram och testar nya produkter på marknaden och strävar efter att du som potentiell framtida användare ska får möjlighet att vara med och utvärdera. Låt oss veta om du har önskemål att få testa olika produkter!

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens längd

Lärarledd om 4 timmar.

Certifikat

Ja

Se vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu

Tillbaka till nedtagning av nödställd

Se alla utbildningar

Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page