Fallskyddsutbildning

Kursen Fallskyddsutbildning riktar sig till er som i arbetet behöver och använder fallskydd.


Som t.ex vid tak-arbete byggställningar, stegar, mm.

I kursen Fallskyddsutbildning ingår  bl.a  användning av utrustning, hur du skall koppla in dig på ett säkert sätt. Samt hur du förebygger och förhindrar fall.

1/2

© 2019 by SSÉ Consulting Sweden AB

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle