top of page
Kontroll före idrifttagning.jpeg
Kontroll före idrifttagning
Eldistribution

Utbildningen kontroll före idrifttagning har inriktning på eldistributionsnät och är framtagen tillsammans med branschen för att öka kunskapen om kontroll före idrifttagning. Utbildningen kundanpassas efter just ditt behov och utifrån ditt egenkontrollprogram.

Certifikat 

8h

Hos dig som kund

Företagsanpassad

Kontroll före idrifttagning

Utbildningen skräddarsys efter just ditt arbetsområde och omfattar både teori och praktiska övningar inom de områden dina kontroller utförs. Utbildningen lägger stort fokus på de praktiska momenten som ökar inlärningen. och är en viktig del i vår utbildning och vi kommer tillsammans att analysera resultaten. 

Mobil utbildningsutrustning

På vår mobila utbildningsanläggning simuleras de vanligaste förekommande avvikelser.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom distributionsverksamhet exempelvis; tekniker, projektledare, beredare, arbetsledare etc.

Mål

Utbildningen ger dig kunskap om hur du genomför en inspektion och provning samt hur du dokumenterar detta. Du får kunskap i gällande regelverk och svensk standards krav på kontroll före idrifttagning. 

Plats

Vi utbildar på plats ute hos dig som kund med vår mobila övningsanläggning.

Innehåll
 • Krav / Föreskrifter.

 • Ansvar.

 • Inspektion.

 • Kontroll.

 • Dokumentation.

 • Riskhantering.

 • Isolationsmätning.

 • Kontinuitetsmätning.

 • Mantelprov.

 • Skärmkontroll.

 • Jordtagsmätning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Utbildningens längd

Lärarledd om 8 timmar.

Certifikat

Ja.

Titta vilka öppna utbildningstillfällen som du kan boka just nu.

Dela med någon som är redo för utveckling
bottom of page