top of page

Tony Hugosson om framtagning AMS fotografering, mätning och teknisk rengöring, hsp.


Arbetsmetoden AMS (Arbete med spänning) har i dag fått en allt större betydelse i branschen för att möta upp allt hårdare krav gällande kontinuerlig elleverans. Ute i Europa har metoden flitigt använts länge, medan Sverige ligger efter. Men nu svarar branschen på behovet och allt fler verksamheter implementerar metoden.


Någon som har stor erfarenhet inom AMS-området är Tony Hugosson som var tidig med att använda sig av metoden och som tidigt var med att ta fram utbildningar för branschen. Sedan 2010 har han utbildat inom metoden AMS fotografering, mätning och teknisk rengöring, men utbildningen hade han utvecklat redan innan.


I dag bidrar han med sin kompetens inom SSÉ Consulting och tillsammans fortsätter vi utvecklingsarbetet inom AMS.

 

Tony Hugosson

Sedan 2010 har jag utbildat inom metoden AMS fotografering, mätning och teknisk rengöring, men utbildningen tog jag fram redan 2008.

Hur kom det sig att du tog fram utbildningen AMS - fotografering, mätning och tekniskt rengöring, hps?


- Redan 2008 tog jag fram utbildningen då en beställare hade behov att öka kvalitén på sina mätarkontroller. Efter Gudrun 2008, vart det extra känsligt med avbrott och önskemålet var en metod som gjorde att beställaren kunde kontrollera skyltar, kopplingsläge och omsättning, utan att få någon kundpåverkan.  Detta resulterade i att jag tog fram en arbetsmetod med spänning och utbildning för AMS-fotografering, mätning och teknisk rengöring hsp, upp till 130 kV.

 

- AMS har idag fått en allt större betydelse i branschen av många olika orsaker, vilket ökar efterfrågan på högkvalitativa utbildningar.  Därför bedriver vi på SSÉ Consulting företagsanpassade AMS-utbildningar. Vår utbildning gällande metoden fotografering, mätning och teknisk rengöring är en anpassad utbildning under AMS högspänning upp till 130kV.  

 
Vad får utbildningsdeltagarna med sig från utbildningen?


- Genom denna utbildning lär sig deltagarna att hantera AMS-kamera i riskområdet, kunskap i att kunna mäta omsättning på små till stora anläggningar, under full spänning.


Kan du berätta lite om din bakgrund inom AMS?


(Tony skrattar)

- Jag är nog en av de i Sverige som har arbetat mest med AMS längst och absolut inom mätsidan. Jag utbildades själv inom metoden AMS Högspänning 1980 och vart senare ansvarig för AMS-verksamheten inom EON-ES mellan 2007 och 2010. Sedan dess har jag lagt tusentals timmar på AMS, både på att utveckla metoden och att utbilda. Utöver det så sitter jag med i EBR: s AMS- kommitté och bidrar på så sätt till utveckling och framtagning av de svenska riktlinjerna för hur branschen ska arbeta med AMS.
 

Vad är fördelarna med metoden AMS?


- Jag ser de stora fördelarna med att vi kan utföra ett arbete på ett säkert sätt utan att kunderna påverkas. Elsäkerhet är central i vårt arbete och AMS är en mycket säker metod att arbeta efter. Sen finns det många andra fördelar som kostnadseffektivitet, hållbarhet och kundnöjdhet med flera. Det är riktigt roligt att se att AMS används allt mer i Sverige.


AMS för vem?  


- Utöver de som ska arbeta med detta är det viktigt att beställaren samt arbetsledande roller hos entreprenören, har insikt i hur AMS-metoden fungerar. Våra utbildningar anpassas för samtliga yrkeskategorier som behöver kunskap inom sitt arbetsområde. Det är exempelvis projektledare, beredare och övriga utförare. Vi anpassar utbildningarna efter behovet..
Ett företag som nu utvecklar sin AMS-verksamhet är Skandinavisk Elkraft (SEK), som utbildar sina medarbetare med företagsanpassade AMS-utbildningar inför kommande uppdrag. Foton under utbildningstillfällen AMS fotografering, mätning och teknisk rengöring hsp.


 

 

Vill du veta mer om våra företagsanpassade AMS-utbildningar? Kontakta oss gärna!
 


bottom of page